I det åpne brevet, som er gjengitt i siste utgave av Health Service Journal, gir sykehuslegene uttrykk for «alvorlig bekymring for pasientenes sikkerhet».

Legene mener det offentlige helsevesenet i Storbritannia er «alvorlig og kronisk underfinansiert», noe som resulterer i overfylte sykehus og mange korridorpasienter.

– Noen av dem dør før tiden, skriver de i brevet.

May beklaget i forrige uke at titusenvis av planlagte operasjoner måtte avlyses i jule- og nyttårshelgen, som følge av sprengt kapasitet ved sykehusene, men hun avviste at det er en krise i helsevesenet.

Sykehuslegene er ikke enige. De mener helsepolitikken er feilslått og at myndighetenes planer for å rette opp dette, ikke holder mål.

– Vår erfaring fra fronten er at disse planene på langt nær har levert det som trengs, heter det i brevet.