Ikke ett eneste smykke er beslaglagt fra flyktninger som har ankommet Danmark siden loven trådte i kraft i januar 2016, men politiet har derimot tatt beslag i 186.800 danske kroner og én bil.

Den danske regjeringen fikk krass kritikk da loven ble vedtatt, og mange fryktet at flyktninger som ankom Danmark, nærmest ville bli avkledd og fratatt alt av verdigjenstander på grensa.

Amnesty og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) var blant dem som protesterte mot loven, som ble vedtatt med stort flertall i Folketinget der Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for.

– Symbolpolitikk

Flertallet mente at velstående asylsøkere selv må bidra til å finansiere oppholdet sitt i Danmark og ga derfor politiet anledning til å frata asylsøkere smykker og andre gjenstander til en verdi av over 10.000 danske kroner. Unntaket er mobiltelefoner, klokker og smykker med affeksjonsverdi.

At loven knapt er tatt i bruk, viser at det dreier seg om symbolpolitikk, mener Jacob Mark, som er gruppeformann i Socialistisk Folkeparti (SF).

– Vi mener at man i stedet for å innføre slike symbolske innstramminger bør lage et nytt og mer humant asylsystem, sier han.

– Fungerer godt

Utlending- og integrasjonsminister Inger Støjberg er ikke enig og mener loven fungerer godt, selv om den sjelden kommer til anvendelse.

– Det er helt prinsipielt. Kan man forsørge seg selv, så skal man gjøre det. Det gjelder for dansker, og det gjelder for de flyktninger som kommer hit, mener hun.

At antallet som søkte asyl i Danmark i fjor var det laveste siden 2008, mener Støjberg er et bevis på at smykkeloven og andre innstramminger fungerer.

– Bør skjerpes

Dansk Folkeparti mener smykkeloven bør skjerpes og også gi anledning til å sjekke asylsøkeres eventuelle bankkontoer i utlandet, noe Socialdemokratiets Mattias Tesfaye er positiv til.

– Jeg mener at det er helt logisk at verdier over 10.000 danske kroner skal beslaglegges, uansett om det ligger i baklommen eller står på en tysk bankkonto, sier han.

Selv om Støjberg er kjent for å føre en streng politikk på området, ser hun ikke noe behov for en innstramming av smykkeloven.

– Jeg har vanskelig for å se for meg hvordan vi skal kunne kontrollere hva man har stående på en bankkonto i utlandet, sier hun.

(©NTB)