Nordmannen varslet sin avgang onsdag, samme dag som banken la fram en granskningsrapport utført av eksterne eksperter. Den konkluderer med at det til tross for omfattende undersøkelser ikke har vært mulig å fastslå hvor mye penger som er blitt hvitvasket gjennom bankens filial i Estlands hovedstad Tallinn i årene 2007–2015.

Hvitvaskingsanklagene går ut på at penger fra blant annet Russland og Aserbajdsjan er blitt overført via bankens estiske filial.

Det har nå gått nesten fem år siden det kom et internt varsel om at alt ikke var som det skulle ved filialen. Først i mars 2017 ble saken kjent for offentligheten.

Det var Berlingske Business som avslørte skandalen. Ifølge den danske avisen kan så mye som 53 milliarder danske kroner (68 milliarder norske kroner) ha blitt hvitvasket ved hjelp av bankens ansatte.

Danske Bank har anslagsvis tjent 1,5 milliarder danske kroner på de lysskye pengetransaksjonene, et beløp som banken nå gir til en stiftelse som skal bekjempe økonomisk kriminalitet.

Børsfall

Etter at granskningsrapporten ble lagt fram og Borgen kunngjorde sin avgang onsdag morgen, falt bankens aksjer med 5,8 prosent på børsen i København. Årsaken er ifølge analytikere at rapporten skaper usikkerhet og frykt for at banken kan bli ilagt store bøter. Blant annet har amerikanske myndigheter begynt å se på saken ettersom banken kan ha muliggjort russiske pengeoverføringer som er i strid med regler mot hvitvasking.

Borgen framholder i en pressemelding at det er riktig for alle at han går av.

– Det er åpenbart at Danske Bank ikke har levd opp til sitt ansvar i saken om mulig hvitvasking i Estland. Det beklager jeg dypt. Selv om den eksterne advokatundersøkelsen konkluderer med at jeg har levd opp til mine juridiske forpliktelser, mener jeg det riktige for alle parter er at jeg går av, skriver Borgen.

– Tok ansvar

Han åpner også for at det kunne ha vært riktig å gå av tidligere.

– Men jeg har avstått fra å ta den beslutningen ettersom jeg har følt et ansvar for å lede banken gjennom denne vanskelige perioden fram til presentasjonen av granskningen, skriver Borgen, som kommer til å fungere som toppsjef inntil banken har funnet en erstatter.

Presset mot Borgen har økt i takt med at det har kommet fram opplysninger om at han på et tidlig stadium skal ha blitt informert om mulig hvitvasking. Ifølge granskingen ble han og styret allerede i 2010 gjort oppmerksom på de mange russiske transaksjonene i Estland.

– Det er med beklagelse at vi må ta farvel med Thomas Borgen. Vi har naturligvis diskutert situasjonen fortløpende, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i er korrekt, skriver bankens styreleder Ole Andersen.

Danske Bank er Danmarks største bank. Banken tok over filialen i Estland i forbindelse med kjøpet av finske Sampo Bank i 2006. I 2015 ble filialen stengt for ikke-estiske kunder.

Borgen (54) er født i Sarpsborg, men er bosatt i Charlottenlund utenfor København. Han var i årene 2001–2009 administrerende direktør i Fokus Bank i Norge, som var eid av Danske Bank. Han har vært Danske Banks toppsjef siden 2013.

(©NTB)