*Nettavisen* Nyheter.

Den største faren for norsk politikk

Også årets lokalvalg kommer til å bli tolket som velgernes karakterbok til den sittende regjeringen. Og regjeringen vil få elendige karakterer.

12.08.03 16:05

Høstens valg har ingen betydning for det styrkeforholdet regjeringen har i forhold til de andre partiene i Stortinget, men et dårlig valg for regjeringspartiene vil selvfølgelig få betydning for det politiske klimaet i de to årene som gjenstår frem til stortingsvalget i 2005.

Det er lett å si at regjeringen har seg selv å takke for sviktende oppslutning blant velgerne. Men det er en stor fare for at det er en altfor lettvint påstand. Etter alt å dømme står vi overfor et fenomen som kan komme til å ramme alle regjeringer i årene som kommer. Og årsaken har dels sammenheng med vårt lands enorme rikdommer og dels med opposisjonspartienes manglende vilje til å godta at landets regjering nødvendigvis må drive den økonomiske politikken innenfor bestemte og ganske fastlåste rammer.

Dette blir spesielt ille når regjeringen ikke har flertall bak seg i Stortinget, men selv en opposisjon i mindretall vil lett klare å undergrave en regjerings autoritet fordi det alltid vil være svært mange uløste oppgaver i vårt samfunn samtidig med at det finnes penger i massevis. Her foreligger uendelig mange muligheter til å spille på misnøye med den sittende regjerings politikk.

Denne rikdommen kombinert med politiske partier som ser det som en oppgave å svekke regjeringens evne til å føre en ansvarlig økonomisk politikk, representerer trolig den aller største faren for norsk politikk i årene som kommer. Spesielt ille blir det når personer som relativt nylig har sittet i regjeringsposisjon gjør seg til talsmenn for en bruk av penger som de aldri i verden ville ha akseptert dersom de igjen skulle få regjeringsmakt.

Men trolig er vi kommet dit at opportunisme og populisme er blitt en del av samtlige partiers virkemidler så snart de havner i opposisjon. Det betyr en fare for samtlige regjeringers styringsevne samtidig som det truer den politiske stabiliteten som så lenge har vært et varemerke for norsk politikk.

Nå snakkes det om å innføre spesielle bestemmelser i vår forfatning som skal motvirke slike uheldige utslag av svake mindretallsregjeringer og tøylesløs opposisjonspolitikk. Men hverken krav om at et flertall i Stortinget skal godkjenne en ny regjering eller en fullmakt til regjeringen til å skrive ut nyvalg, vil være noen garanti mot uansvarlig og uvettig politikk.

Dessverre. Og det er nettopp det politikerne bør finne ut av. Før det går helt galt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.