Gå til sidens hovedinnhold

Disse politikerne har tatt med tjenestetelefon til høyrisikoland

Én statsråd og to statssekretærer har tatt med seg tjenestetelefon til såkalte høyrisikoland som for eksempel Russland, Kina eller Iran.

Per Sandberg (Frp) har fått massiv kritikk for at han tok med seg tjenestetelefon da han ferierte i Iran tidligere i sommer.

Mandag trakk han seg som fiskeriminister og nestleder i Frp. Harald Tom Nesvik tar over som ny fiskeriminister.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste til Nettavisen tidligere i sommer at de fraråder statsråder å ta med tjenestetelefonen til såkalte høyrisikoland.

- Vårt råd til statsråder som drar til land som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, er at de ikke tar med egen telefon, og at de kvitter seg med den telefonen de eventuelt har brukt i det landet når de kommer hjem igjen, uttalte seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) stilte skriftlig spørsmål til statsministeren om det finnes andre «departement hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 2015».

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har besvart spørsmålet på vegne av statsminister Erna Solberg.

To tilfeller

«Departementene har informert om to tilfeller der politisk ledelse har medbragt ordinær tjenestetelefon til tidligere nevnte land (Russland, Kina og Iran red.anm.) uten at dette var basert på at departementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres,» skriver Wara.

* I mai 2016 gjennomførte statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet en privat reise til Hong Kong og Macao. Siden disse lokasjonene var visumfrie, vurderte han dem ikke til å være til et høyrisikoland og tok etter egen vurdering med sin ordinære tjenestetelefon på reisen. Telefonen hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert.

* Høsten 2017 deltok statsråd Ketil Solvik-Olsen sammen med statssekretær Tom Cato Nilsen i Samferdselsdepartementet på veiåpning som involverte korte arrangementer både på norsk og russisk side av grensen. Ved disse arrangementene hadde både statsråden og statssekretæren med seg sin ordinære tjenestetelefon.

SD: - Ble gjort en sikkerhetsvurdering

Samferdselsdepartementet (SD) har følgende presisering vedrørende Waras besvarelse:

«SD vil presisere at det ble gjort en sikkerhetsvurdering i departementet og iverksatte tiltak i forbindelse statsrådens besøk i grenseområdene i Russland, under åpningen av E105. Alle mobiltelefoner i statsrådens reisefølge var avslått/i flymodus de få timene følget var over grensen til Russland.» skriver kommunikasjonssjef i SD, Susanne Moen Stephansen, i en e-post.

«I lys av de siste ukers diskusjoner har SD tatt kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste om hvorvidt telefonene burde undersøkes. PST vurderte at dette ikke var nødvendig og ga uttrykk for at tiltaket som var gjort under besøket var hensiktsmessig i den gitte situasjonen, med et kort opphold over grensen, selv om det generelle rådet er å ikke ta med seg jobbtelefoner til Russland,» lyder presiseringen fra SD.

Avklart i forkant i tre tilfeller

«I tillegg er det tre tilfeller, foruten Utenriksdepartementet, av at tjenestetelefoner er tatt med etter at departementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres,» skriver Wara.

* I februar 2017 besøkte daværende statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet Iran. Han hadde med sin ordinære tjenestetelefon, der det var installert sikkerhetsprogramvare og satt særskilte begrensninger for hva telefonen kunne brukes til, samt at den til enhver tid skulle være i hans besittelse.

* I april 2017 besøkte daværende statssekretær Lisbeth Norman i Helse- og omsorgsdepartementet Kina. Etter en samlet vurdering ble tjenestetelefonen benyttet i området. Saksbehandlingsverktøy var ikke tilgjengelig på telefonen.

* I april 2017 besøkte statsministeren, statssekretær Ingvild Stub og daværende statssekretær Sigbjørn Aanes Kina. Tjenestetelefoner ble medbragt for bruk på reisen til og fra. Før ankomst til Kina ble telefonene slått av, samlet inn og det ble iverksatt tiltak for å sikre at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres.

Wara legger til følgende: «Utenriksdepartementet er i en særstilling når det gjelder ansattes reiseaktivitet og varige opphold i høyrisikoland. Dette innebærer at det regelmessig vil være nødvendig å bruke tjenestetelefon også i disse landene. Derfor har departementet særskilte sikkerhetsløsninger og retningslinjer knyttet til dette, og bruken av telefon tilpasses også risikoen i slike land.»

Les også

- Nå må vi tenke på mennesket Per Sandberg

Les også

Sandberg: - Det ligger i kortene at vi må møte dere

Kommentarer til denne saken