Helsemyndighetene i Sverige legger hver dag fram tall på hvor mange koronasmittede som er døde, men understreker at det er snakk om foreløpige tall.

Nå foreligger reviderte tall fra myndighetene som viser at det har vært snakk om langt flere dødsfall per dag. Det framgår av en gransking som nyhetsbyrået TT har gjort av tallene.

25. mars meldte for eksempel helsemyndighetene at det var registrert totalt 42 dødsfall, mens det reelle antallet viser seg å ha vært 97.

Dagen etter ble det meldt at til sammen 66 koronasmittede var døde i Sverige, mens det i virkeligheten var 124.

Etterslepet har siden minket gradvis, og det reviderte totaltallet for fredag viser 24 flere døde enn først oppgitt.

Søndag ble det oppgitt at totalt 401 koronasmittede har dødd i Sverige, en økning på 28 fra lørdagens offisielle tall. Det foreligger ennå ingen reviderte dødstall for helgen.

Skjuler ingenting

Statsepidemiolog Anders Tegnell legger ikke skjul på at tallene som er lagt fram, er for lave, og at de siste totaltallene kommer til å stige. Men ettersom myndighetene den siste tiden har prøvd å få inn sikre tall raskere, burde etterslepet bli mindre, mener han.

– Den siste tiden mener jeg at vi ser en stor stabilitet, og derfor tror jeg ikke at vi kommer til å se en dobling. Absolutt ikke, sier Tegnell.

Videre mener statsepidemiologen at myndighetene ikke hadde innført noen andre tiltak tidligere dersom de høyere dødstallene hadde vært rapportert før.

Flest i Norden

Sverige hadde søndag 40 døde per 1 million innbyggere, mens det tilsvarende tallet i Danmark var 31, i Norge 12 og i Finland 5.

En slik sammenligning er vanskelig, mener Tegnell, som heller ikke vil være med på at dette nødvendigvis har sammenheng med tiltakene de ulike landenes myndigheter har satt i verk.

– Men jeg hadde akkurat et møte med mine nordiske kollegaer, og vi befinner oss definitivt i ulike faser, sier han, og viser til at Sverige trolig ligger flere uker foran et land som Finland når det gjelder smittespredning.

(©NTB)