Dømt til å utlevere bolig-bud

Boligeieren krever 1,3 millioner etter at kvinnen bød 3,4 millioner og kontrakten senere ble opphevet på grunn av manglende betaling. M2 Eiendomsmekling AS er nå dømt til å utlevere bud-dokumentene.

13.08.03 13:53

Oslo tingrett sier M2 må utlevere dokumentene om salget slik at retten kan få innsikt i hva som pågikk og eventuelle forbehold.

Strid om finansieringsforbehold

Kvinnen som er blitt saksøkt, hevder hun hadde inne finansieringsforbehold da hun bød 3.450.000 kroner for leiligheten i mars 2000.

Selgeren av huset har stevnet kvinnen for kontraktsbrudd og krever over 1.365.000 kroner.

Årsaken er at boligen deres gikk til dekningssalg i august 2000, etter at kvinnen hadde betalingsproblemer.

Dette førte til at boligen ble solgt for 2,8 millioner i desember 2000.

De to saksøkerne opplyste i retten at den kvinnelige kjøperen hadde gitt M2 beskjed om at finansieringen var i orden og at forbeholdet var bortfalt.

De mener derfor at kjøpekontrakten er rettslig bindende.

Mener forbeholdet ble frafalt

Av budskjemaet fremgår det at kvinnen ga sitt første bud med finansieringsforbehold på 3.250.000. Senere økte hun budet muntlig til 3.350.000, så til 3.450.000.

Saksøkerne mener finansieringsforbeholdet bortfalt i forbindelse med at hun høynet budet til 3.350.000.

Den saksøkte kvinnen mener på sin side at hun ikke på noe tidspunkt har trukket eller endret finansieringsforbeholdet og at kjøpekontrakten dermed ikke er endelig bindende.

I retten kom det frem at kvinnen har bedt M2 utlevere papirene i saken. Hun mener disse viser at hun hadde finansieringsforbehold.

Varsler sak mot M2

Ifølge kjennelsen har M2 nektet å fremlegge dokumentene i saken. Dette begrunner de blant annet med taushetsplikt.

Oslo tingrett mener derimot at disse dokumentene er sentrale for å få klarlagt om kvinnen på noe tidspunkt trakk eller endret forbeholdet om finansiering.

Tingretten har ved kjennelsen pålagt M2 å legge frem dokumenter knyttet til lån/innvilgelse av lån for kvinnen i saken, samt dokumenter utarbeidet i forbindelse med budrunden.

Retten har tatt hensyn til taushetsplikten og sier de vil ha fremlagt dokumentene med utelatelse av budgivernes navn, adresse og andre identifiserende kjennetegn.

Begge partene i eiendomstvisten har prosessvarslet M2 om at de vil kreve erstatning av eiendomsmeklerfirmaet i tilfelle de taper saken i retten.

Rettssak i januar

– Vi er fornøyd med kjennelsen og vi mener den er godt begrunnet. Vi kan ikke se noen grunn til at disse opplysningene skal holdes tilbake og det gjorde heller ikke retten, sier kvinnens advokat, advokatfullmektig Leif Østerbø i KPMG Law Advokatfirma, til TV 2 Nettavisen.

Østerbø sier de nå vil ha full innsikt i samtlige bud i saken, samt klientens lånedokumenter.

Advokatfullmektigen opplyser at saken kommer for retten i januar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.