Oslo (NTB-Mats Rønning): Eksperter aner lite om hva slags president Donald Trump blir og hvordan verden vil påvirkes.

– Det er mye som er usikkert. Trump har sagt mye, men hva han vil gjøre som president, er en annen sak. Samtidig er det grunn til å frykte at Russland får et friere spillerom, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske helsingsforskomité.

Følg Nettavisens livedekning her!

Han tror Trump vil være mindre opptatt av internasjonale spilleregler og konsensusbygging.

– Vi tror han i større grad vil verdsette sterkt lederskap, sier Ekeløve-Slydal, som mener Trumps uttalelser i valgkampen gir grunn til bekymring.

– Han har kommet med radikale synspunkter på hva man bør gjøre med immigranter, han er villig til å bruke torturmetoder og vil neppe bli en støttespiller for FN i arbeidet med menneskerettigheter, sier han.

Uforutsigbart

– Det er ikke sikkert at USA blir så ugjenkjennelig som vi forestiller oss nå. Trump skal inn i presidentstolen og ha et helt apparat rundt seg, sier NUPI-forsker Julie Wilhelmsen til NTB.

– Samtidig har jeg vondt for å forestille meg at den konfronterende og konfliktskapende tonen han anla i valgkampen ikke får innvirkning på utenrikspolitikken han fører, tilføyer hun.

Journalist Kjetil Stormark skriver i en kronikk i Aftenposten at Trump kan bety slutten for NATO og starten på ny bruk av militærmakt fra russisk side. Wilhelmsen deler ikke denne analysen.

Bak Stormarks analyse ligger en tanke om at hvis man ikke setter gjerde rundt Russland eller avskrekke Russland, vil de overta hele verden. Slik betrakter ikke jeg situasjonen. Putin er mest opptatt av å fremme sine egne og Russlands interesser, først og fremst i det postsovjetiske området, sier hun.

Et annet USA

Mange eksperter har på forhånd varslet at USA under Trump vil bli et mer innadvendt land. Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute (ILPI) minner om at USA står overfor en annen verden nå enn sist republikanerne tok over i 2001.

– Amerikanernes frihet til å gjøre hva de vil er ikke den samme som før. Det handler om økonomisk handlekraft, militær styrke og diplomatisk tyngde. Derfor blir det vanskelig for Trump å bare vende blikket innover, sier hun.

Hellestveit understreker at det er helt åpent hvordan Trump vil innrette seg.

– Han kan komme til å se at USA har mange sammenfallende interesser med Russland, og Saudi-Arabia er neppe veldig begeistret for dette utfallet.

– Usikkerheten gjør uansett at vi går inn i en turbulent periode. Det blir spennende å se hvem han velger som sikkerhetspolitiske rådgivere, sier hun.