Plastforurensingen kan allerede ha ført til effekter på miljøet som ikke lar seg snu, advarer norske, svenske og tyske forskere i en ny studie, som fredag ble publisert i tidsskriftet Science.

Ifølge forfatterne lekker plast ut i miljøet også i land med god avfallshåndtering. De peker på at gjenvinning har sine begrensninger ettersom det fører til eksport av avfall til land som har dårligere infrastruktur for avfallshåndtering enn landene der avfallet kommer fra. Forskerne mener dette må forbys.

Hvert år dumpes opptil 46 millioner tonn plast på land, i elver og i sjøen, og mengden kan komme til å dobles innen 2025.

Dermed vil problemet med mikroplast som forurenser matkjedene bli enda større.

– Vi håper studien kan bidra til å se hvor irreversible og altomfattende ødeleggelser plast forårsaker og at det trengs et øvre tak for produksjon av ny plast, sier Hans Peter Arp, forsker i miljøkjemi ved Norges Geotekniske Institutt i en pressemelding.

(©NTB)