– Meta har mislyktes i å beskytte unge mennesker på plattformene sine og har heller valgt å ignorere kjente manipulasjonsmetoder, som er en reell trussel mot fysisk og psykisk helse. De har utnyttet barn i vinnings hensikt, sier Massachusetts' regjeringsadvokat Maura Healey i en uttalelse.

Bakgrunnen for etterforskningen er rapporter om Metas egne forskningsresultater. De skal vise at bruk av Instagram er assosiert med økt risiko for fysisk og psykisk helseskade blant unge, inkludert depresjon, spiseforstyrrelser og selvmord, ifølge Healys kollega fra California, Rob Bonta.

Den fullstendige lista med stater som deltar i etterforskningen er ikke offentliggjort, men den inkluderer i hvert fall New York, Colorado, California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee og Vermont.

(©NTB)