Gå til sidens hovedinnhold

Epidemien sprer seg

WHO slår global alarm: Rammer unge og friske

Verdens Helseorganisasjon (WHO) slår alarm på deres nettsider: Det ser ut til at svineviruset som herjer i Mexico hovedsakelig rammer unge friske voksne.

Vanligvis rammer andre influensalignende sykdommer oftest barn og eldre.

WHO oppgir at det nyoppdagede svineviruset aldri før er blitt oppdaget, verken hos svin eller mennesker.

Bekymringen for global smitte er stor.

Skoler tømmes
Myndighetene i Mexico stenger nå skoler og andre offentlige bygninger. Dette melder BBC.

WHOs talsmann, Thomas Abraham, uttaler til BBC at de er meget bekymret for situasjonen.

Det fryktes at rundt 60 personer i Mexico har mistet livet på grunn av viruset. Så langt viser medisinske tester at 20 personer av de rundt 60 døde har dødd av svineinfluensaen.

Så langt er 8 personer blitt registrert smittet i USA.

LES MER:62 døde av svineinfluensa

Frykten for spredning er stor verden rundt. På Narita-flyplassen utenfor Tokyo brukes varmesøkende utstyr for å sjekke om innreisende fra Mexico har feber.

Symptomer som går igjen er høy feber, tung hodepine og hoste.

Slik beskytter du deg
Folkehelseinstituttet har publisert en oversikt over sykdommens kjennetegn, og hvordan du skal beskytte deg for å forebygge smitte:

Forebygging av smitte: Unngå store ansamlinger av mennesker. Vær nøye med hygienen, særlig er hyppig håndvask viktig. Hold deg i god form.

Tilgang på helsetjenester: Sørg for tilgang til noen form for helsetjeneste, alternativt at noen kan se til deg dersom du skulle bli syk. Ha kontakt med den nærmeste norske utenriksstasjonen som kan gi deg råd hvis du er i tvil om hvor du kan søke behandling.

Medikamentell behandling: Det finnes i dag to godkjente medisiner til behandling av influensa, Tamiflu® og Relenza®. Hvis behandlingen påbegynnes innen 48 timer etter at en er blitt syk, kan den redusere influensaens symptomer og varighet og dermed også alvorlighet.

Vaksine: Det tar tid fra et nytt pandemivirus oppstår til en har produsert en effektiv vaksine. Sannsynligvis vil vi ikke ha vaksine tilgjengelig i begynnelsen av en ny pandemi. Den vanlige vaksinen mot sesonginfluensa vil trolig ikke virke.

Andre nødvendige tjenester: Sørg for at du vil ha tilgang til mat og rent vann, energi og andre nødvendige tjenester

Informasjon: Følge med på råd fra lokale og norske myndigheter og andre sikre kilder. I en krisesituasjon går det mange rykter.

Transport: Dersom du ønsker å reise hjem til Norge under en pandemi, undersøk om det er innført noen form for reiserestriksjoner i det landet du oppholder deg, transittland, eller i Norge, før du påbegynner reisen.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot