Er det virkelig bryet verdt å stille klokka én time fram om våren og så tilbake igjen hver høst?

Ja, mener EU-kommisjonen. Men finske politikere er uenige og klarte tidligere i år å lobbe fram et vedtak i EU-parlamentet med krav om revurdering av ordningen.

Nå har kravet båret frukt i form av en offentlig høring der EUs medlemsland, berørte aktører og vanlige folk alle får anledning til å fortelle om sine erfaringer og si sin mening om saken. Høringen pågår til midten av august.

Ifølge EU-kommisjonen finnes det to hovedalternativer: Enten beholder EU dagens samordnede sommertid, eller så skrotes ordningen.

Blir utfallet at ordningen skrotes, må medlemslandene dessuten ta stilling til et annet spørsmål, påpeker EU-kommisjonen. Da må de nemlig bestemme seg for om de vil leve i evig sommertid eller evig vintertid, eller om de vil finne på noe annet i stedet.

EUs sommertidsdirektiv omfatter også Norge. Klokkene stilles tilbake til vintertid søndag 28. oktober.

Les også: Sverige åpner for å fjerne sommertid

Les også: Kan vinterværet spå hvordan sommeren blir? Dette sier ekspertene