– Europa må gjøre seg ferdig med fossile brensler og gå videre til renere energikilder. Det betyr også at fossil gass må erstattes med fornybar gass og lavkarbongass, sier EUs klimasjef Frans Timmermans.

I et nytt forslag går EU-kommisjonen nå inn for å sette 2049 som sluttdato for langsiktige kontrakter for fossil gass. Etter dette må klimautslippene fra gassen renses.

EUs overordnede mål er klimanøytralitet inn 2050.

EU går inn for å stanse finansieringen av nye olje- og gassrørledninger i framtiden. Forhandlere fra medlemslandene og EU-parlamentet ble onsdag enige om en oppdatering av reguleringen som styrer de grenseoverskridende ledningsnettverkene i unionen.

Den reviderte reguleringen vil fremme klimavennlige energikilder som vindparker til havs og bruk av hydrogen.

Nye prosjekter som utelukkende bruker fossilt brennstoff eller naturgass, vil ikke få økonomisk støtte i framtiden.

Miljøbevegelsen kritiserer beslutningen og sier at allerede planlagte gassrørledninger til Malta og Kypros vil fortsatt få EU-støtte. Miljøorganisasjonen Global Witness kaller EUs nye politikk en julepresang til gassindustrien.

Vedtaket må bekreftes av EUs ministerråd og parlamentet før det trår i kraft.

(©NTB)