Dette skjer via EU-initiativet Team Europe, som Danmark og Sverige har gått i spissen for og der også Den europeiske utviklingsbanken (EBRD) og Den europeiske investeringsbanken (EIB) bidrar.

Hensikten med koronastøtten er ifølge Danmarks utviklingsminister Rasmus Prehn delvis å styrke EU som merkevare, delvis å inspirere andre EU-land til å bidra med mer bistand.

Det er viktig at EU står som avsender av hjelpen da dette kan styrke EUs samarbeid med Afrika, mener Prehn.

– Jeg tror at det har en verdi, ikke minst i forhold til politiske relasjoner, handelsrelasjoner og lignende, sier han.

Prehn mener at det har vært en myte i enkelte utviklingsland om at det er land som Kina som trår til når det trengs. EU-landene hver for seg er for små i bistandssammenheng og bør derfor gå sammen for sterkere å kunne profilere EU, sier han.

Koronaviruset har rammet Europa, USA, Asia og Latin-Amerika hardt, mens relativt få hittil har fått påvist smitte i afrikanske land.

De økonomiske ringvirkningene av pandemien rammer imidlertid hardt, og nedstengning og andre tiltak har også gjort det vanskelig for mange afrikanere å tjene til livets opphold og skaffe mat til seg selv og familien.

(©NTB)