– Skogene er hjem til det meste av jordens biodiversitet. Vi er avhengig av friske skoger for å få rent vann og fruktbar jord, sier EU-kommisjonens klimaansvarlige Frans Timmermanns.

Skogstrategien er en omfattende pakke med forslag til tiltak som ifølge EU-kommisjonen skal føre til friskere og mer produktive skoger.

Blant forslagene er skjerpede retningslinjer for hvor stor andel av Europas eldre skoger som skal vernes mot avvirkning eller tilbakestilles etter tidligere avvirkning.

Som et ledd i dette arbeidet foreslås det nye retningslinjer for overvåking og rapportering av tilstanden i medlemslandenes skoger.

Samtidig foreslås et system for erstatning til skogeiere som får begrenset sine muligheter til å utnytte skogen sin, slik at de i stedet kan gjøre den mer tilgjengelig for friluftsliv.

I strategien er det også en plan om å plante til sammen 3 milliarder nye trær innen unionens grenser fram mot 2030. Det skal gjøres i tråd med de økologiske forutsetningene, skriver kommisjonen.

(©NTB)