Får tre promille etter 14 dagers kamp

Foto: (Afp/Scanpix/Montasje)

For noen er streik blodig alvor. For andre er det en lek.

10.06.10 12:07

Nå er det klart at den to uker lange kommunestreiken er over.

Les mer: Streiken er avblåst

For offentlig ansatte i helsesektoren var streiken en lek.

- Våre 950 medlemmer fikk full lønnsdekning de fire dagene streiken varte, sier presseansvarlig for ansatte i de statlige helseforetakene, sier Signy Svendsen i Unio-Spekter til NA24.

Og ikke bare det, de streikende har beholdt alle ferierettigheter.

- Vi dekker også tapt feriepengegrunnlag til neste år. Det vil si at våre medlemmer får utbetalt nå det de har tapt i feriepenger til neste år, opplyser Svendsen.

Misunnelige transportarbeidere?
For de om lag 1.900 transportarbeiderne som var i streik fra 15. mai til 5. juni var bidraget fra klubbkassa langt lavere.

- Vi ga i utgangspunktet medlemmene en netto dagslønn seks dager i uken på 350 kroner, sier sekretær Peter Hansen i Oslo Transportarbeiderforening til NA24.

Et ekstra tillegg fra Norsk Transportarbeiderforbund på 100 kroner dagen, og ett ekstra lokalt tillegg på 100 kroner gjorde at de streikende totalt fikk cirka 550 kroner per streikedag.

- Dette er jo milevis fra full lønnsdekning som de offentlige ansatte blir tilbudt?

- Ja da, men vi er ikke misunnelig hvis det er det du mener. Dette skyldes to forhold. Det ene er at vi har vært relativt hyppig i streik de siste årene sammenlignet med offentlige ansatte, noe som har redusert vår kassebeholdning. I tillegg er det slik at små forbund generelt har mindre streikekasse enn store forbund som i det offentlige, sier Hansen og legger til at fagforeningene i transport har et høyt aktivitetsnivå, noe som også reduserer kassebeholdningen, sier Hansen.

Fikk tre promille
I tilbudet som ble lagt frem at riksmeglingsmann Dag Nafstad onsdag er rammen på 3,4 prosent. Dette er fattige 3 promille mer enn det oppgjøret i Oslo kommune havnet på og seks promille mer enn oppgjøret i staten.

- Vi kan ikke si noe hva som var fremme under meklingen. Dette er vi lovpålagt, sier kommunikasjonssjef Jørn Ivar Baade i Kommunenes Sentralforbund til NA24.

De streikende slår seg på brystet med at det generelle tillegget er økt etter den lange streiken, og dermed er den lokale potten redusert. Det generelle tillegg er nå på 2,1 prosent, eller minimum 7.100 kroner, mens det opprinnelige forslaget fra Kommunenes Sentralforbund var på 0,9 prosent, eller 2.700 kroner.

I tillegg får lærere og lektorer et etterslepsløft på 1,15 prosent fra 10. juni.

Dette er aktørene godt fornøyd med.

- Dette oppgjøret har bydd på store utfordringer og avstanden var svært stor mellom partene da streiken ble iverksatt 28. mai. Jeg vil gi ros til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for at de har lagt noen prinsipper til side. Det måtte til for at det skulle være mulig å finne en løsning, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en melding.

YS-lederen sier den økonomiske rammen for oppgjøret er innenfor det man må akseptere i forhold til frontfaget.

Si din mening om streiken i kommentarfeltet nederst:

Tilbake på jobb
Meklingsmann Dag Nafstad levner ingen tvil:

- Nå er den to uker lange streiken over, og de som er satt opp på kveldsskift, skal på jobb, sa Nafstad da han møtte pressen klokken 14.

Det betyr at noen av de 45.000 streikende på kort varsel må innfinne seg på sin aktuelle arbeidsplass.

Les mer: - Alle skal på jobb klokken 17

- Meningsløst
Streiken er en skam for forhandlerne, mener Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.

- I praksis betyr det at folk som har vært rammet av streiken er ofret unødvendig, og at forhandlerne på begge sider bør bruke noen timer på å reflektere over hvorfor de ikke kom frem til noen løsning ved forhandlingsbordet, kommenterer han.

- Ansvaret for den meningsløse streiken må deles mellom partene, men hovedansvaret ligger på de ansatte som gikk ut i streik.

Les hele kommentaren her: Meningsløs streik endelig over

Flere streiker
Samtidig som det har blitt streiket i det landet som går best i verden er det helt andre boller hos våre naboer.

Her kan du se hvorfor fagorganiserte i resten av Europa går til streik:

Frankrike:
* Nicolas Sarkozy har uttalt at han vil bremse forbruket, pensjons- og renteutbetalingene i 2011 til 2013, og kutte driftskostnadene med 10 prosent i denne perioden.

* Sarkozy ønsker å heve pensjonsalderen til 61 eller 62 år, fra dagens 60 år.

Hellas:
* Hellas sikter imot å redusere budsjettunderskuddet fra 13,6 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2009 til 8,1, 7,6 og 2,6 prosent i henholdsvis 2010,2011 og 2014.

* Lønnsveksten fryses i offentlig sektor frem til 2014, og bonusen fjernes for høyt gasjerte offentlig tjenestemenn.

* I privat sektor tillates selskapene å si opp 4 prosent av arbeidsstokken, fra tidligere 2 prosent.

* Godtgjørelser for offentlige tjenestemenn har blitt kuttet med 8 prosent, i tillegg til tidligere kutt på 12 prosent som ble annonsert i mars.

* Momsen økes med 2 prosent til 23 prosent. Regjeringen har allerede i mars bestemt å øke momsen fra 19 prosent til 21 prosent. Videre økes skatten på sigaretter, bensin og alkohol med ytterligere 10 prosent. Regjeringen strammer også skatteskruen mot selskaper med høy profitt og spillisenser. Eiendomsskattene økes videre.

* Pensjonene fryses i 2010, 2011 og 2012. I tillegg økes pensjonsalderen for kvinner med fem år til 65, og er nå lik for menn og kvinner.

Irland:
* Regjeringen sikter imot et budsjettunderskudd på 11,6 prosent av bruttonasjonalproduktet.

* Landet har allerede vedtatt skatteøkninger, samtidig som offentlig forbruk skal kuttes med 4 milliarder euro.

* Irland står i fare for å få nye advarsler om å kutte i statsbudsjettet fra EU.

Italia:
* Regjeringen sikter imot å kutte budsjettet med 24 milliarder euro i 2011.

* Planlegger utvidelse for pensjonistenes sluttdatoer med tre til seks måneder for dem som pensjoneres innen 2011. Kun 20 prosent av de ledige jobbene i offentlig sektor skal besettes. Fryser lønningene i tre år og lønnskutt for de høytlønte i offentlig sektor.

* Alle departementene må kutte forbruket sitt med 10 prosent i 2010 og 2011.

* Regjeringen planlegger også kutt i fundingen til regionale og lokale kommuner.

Portugal:
* Kutter 5 prosent i lønningene for seniormedarbeidere og politikere i offentlig sektor.

* Øker momsen, inntektsskatten og selskapsskatten med 1 til 2,5 prosent.

Spania:
* Skal kutte forbruket i offentlig sektor med 15 milliarder euro i 2010 og 2011.

* Lønnen til offentlige ansatte vil bli redusert med 5 prosent i 2010 og fryst i 2011.

* Investeringene i offentlig sektor vil bli kuttet med 6 milliarder euro.

Storbritannia:
* Planlegger kutt i det offentlige forbruket med 7,3 milliarder euro i år.

* Vil fryse nyansettelser i offentlig sektor og redusere budsjettet til departementene.

* Det ventes ytterligere kutt på fremleggelse av nytt budsjett 22. Juni.

Les også: Her er neste gjeldsoffer

Sympatiske norske politikere
Unio melder onsdag at syv av ti folkevalgte i Norge har sympati for de streikende nordmennene.

NorgesBarometeret har i juni spurt 900 folkevalgte om hvem det er de streikende eller arbeidsgiversiden de har mest sympati for i kommunestreiken.

Svarene til politikerne viser at 68 prosent har mest sympati for arbeidstakerne, mens 32 prosent har mest sympati for arbeidsgiverne

- Dette illustrerer streikens gode politiske fotfeste, og at KS ikke bare skapte en strid med arbeidstakerne, men også med storparten av de lokale folkevalgte, sier Unio-leder Anders Folkestad i meldingen.

Si din mening om streiken i kommentarfeltet under:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag