– I øyeblikket ankommer det bare om lag 2.000 personer på flukt fra Ukraina til Tyskland hver dag. I midten av mars var tallet rundt 15.000 daglig, sier Tysklands innenriksminister Nancy Faeser.

Samtidig er det rundt 20.000 som reiser fra Polen til Ukraina daglig, hvorav noen har vært i Tyskland. Faeser antar at flertallet av ukrainerne vil vende hjem etter hvert.

Innenriksministeren legger til at det fortsatt foregår en stor humanitær innsats for å hjelpe kvinner, barn og eldre som har flyktet fra Ukraina. I begynnelsen av mai anslo departementet hennes at mer enn 400.000 flyktninger fra Ukraina hadde kommet til Tyskland siden den russiske invasjonen begynte.

Det reelle antallet flyktninger som har kommet til Tyskland er trolig høyere, ettersom det ikke utføres grensekontroll internt i Schengen-området, og ukrainere har rett til å oppholde seg i Tyskland i 90 dager uten visum.