For aller første gang har Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) sendt valgobservatører for å holde oppsyn med valget i Sverige.

- Dette er første gang OSSE har sendt valgobservatører for å overvåke et valg i Sverige. Vi sendte to valgobservatører til Sverige for å overvåke spesifikke aspekter ved prosessen, som innrapporteringer av valgkampfinansiering og prosedyren rundt stemmeavgivningen ved valglokalene, sier talsmann for OSSE, Thomas Rymer, til Nettavisen.

Et viktig demokratisk prinsipp er at valglokalene og avlukkene er tilrettelagt på en slik måte at velgerne har mulighet til å avgi sin stemme anonymt og uten ytre påvirkning.

Hensikten med valgobservasjonen er å danne et klart bilde av hvordan valgsystemet i Sverige fungerer og eventuelt bidra til å forbedre systemet.

30 anmeldelser om valgfusk

Den svenske sikkerhetstjenesten Säpo opplyste i en pressemelding en drøy uke før valget at de hadde avdekket forsøk på valgpåvirkning i Sverige. Riksenheten for korrupsjon opplyser til Sveriges Radio at de så langt hadde mottatt 30 anmeldelser om valgfusk.

De fleste anmeldelsene omhandler håndtering av stemmesedler, opplyser sjefsanklager Alf Johansson ved Riksenheten for korrupsjon til Aftonbladet.

- Det skal ut cirka 70 millioner stemmesedler og det er klart at det forsvinner (noe red.anm.) på veien. Og det er kanskje ikke alltid Postnord sin feil, sier Johansson til avisen.

OSSE vil ikke kommentere hvorvidt de har gjort noen funn under valgobservasjonen som kan defineres som valgfusk.

- Den endelig rapporten er ferdig om åtte uker, to måneder etter at valget er ferdig. Jeg kan ikke kommentere noe om prosessen før rapporten er ferdig, sier Rymer.

- Indikasjoner på at noe har gått galt

Anna Nyqvist, som er tilknyttet svenske valgmyndigheter, utelukker ikke at det kan ha forekommet valgfusk.

- Jeg kjenner ikke til noe spesifikt. Men det forekommer signaler om stjålne valgsedler og trusler mot dem som har tatt imot stemmer. Så det finnes absolutt indikasjoner på at noe har gått galt, sier hun til Nyheter24.

En feilkoding i en valgkrets i Västra Götaland førte til at Sverigedemokraterna fikk innledningsvis ett mandat for lite, mens Centerpartiet fikk ett mandat for mye. Feilen er nå blitt rettet. Den ansvarlige funksjonæren beklager feilkodingen og skylder på en systemfeil.

- Vil denne typen valgtabber bli vektlagt i OSSEs endelige rapport, Rymer?

- Jeg er ikke kjent med disse omstendighetene, og jeg vet ikke om dette kommer med i rapporten. Jeg kan ikke kommentere noe om funnene til valgobservatørene før rapporten er ferdig, sier OSSE-talsperson Rymer.

Slakter svensk valgpraksis

Prosedyren for å avgi stemme i Sverige skiller seg ut fra måten det foregår i både Norge og Danmark. I motsenting til sistnevnte land, er stemmesedlene plassert utenfor selve avlukket i Sverige. I tillegg har de svenske partiene trykket egen partilogo på stemmesedlene.

I teorien kan andre personer potensielt se hvilken stemmeseddel en velger tar med seg inn i avlukket i Sverige, noe som kan bryte med det demokratiske prinsippet om hemmelige valg.

Den danske utenrikspolitikeren Michael Aastrup Jensen, og tidligere valgobservatør i Russland og andre østeuropeiske land, kritiserer systemet.

- På alle de valgobservasjonene jeg har vært på, har jeg ikke sett noe som kommer i nærheten av hvor udemokratisk det svenske valget er, sier den danske Venstre-politikeren Aastrup Jensen til danske medier.

- Det er så langt unna noe som bare minner om europeisk standard, sier han.