Rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter viser til Lukasjenko-regimets maktbruk mot antatte motstandere og slår fast at det pågår omfattende brudd på menneskerettighetene i Belarus.

– Overgrepene ser ut til å være ledd i en voldelig kampanje for å undertrykke dem som er eller som oppfattes å være motstandere av regjeringen, eller som har ytret kritikk, heter det i rapporten.

– Noen av disse overgrepene kan være forbrytelse mot menneskeheten, heter det videre.

Rapporten fra FNs menneskerettskontor dekker perioden mai 2020 til desember 2022. Den ble lagt fram samme dag som to av lederne i den uavhengige nettavisen Tut.by i Ukraina ble dømt til tolv års fengsel.

En rekke journalister, aktivister og opposisjonelle er dømt til fengsel etter å ha protestert eller stilt spørsmål ved valget i 2020 der Lukasjenko ble utropt til vinner og kunne gå løs på sin sjette periode som president.

FNs etterforskere har intervjuet over 200 ofre og vitner og gjennomgått over 2.500 beviser, blant annet opptak og bilder, legejournaler og rettsdokumenter.

– Vår rapport tegner et uakseptabelt bilde av straffrihet og nær total ødeleggelse av sivilsamfunnet og helt grunnleggende rettigheter i Belarus, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk.

(©NTB)