I tillegg er over 8 millioner ukrainere på flukt inne i Ukraina. Det utgjør om lag 20 prosent av landets befolkning før krigen startet, ifølge Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM).

Oppdaterte tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser også at om lag 1,6 millioner ukrainere har reist tilbake til hjemlandet.