Gå til sidens hovedinnhold

Forsker knytter dobling av ondartet hjernesvulst-tilfeller i England til mobilbruk

En studie avdekker en dobling i antall ondartede hjernesvulster i England de siste 20 årene.

Hyppigheten av aggressive kreftsvulster i hjernen (glioblastom multiforme) har økt fra 2.4 til 5.0 per 100.000 innbygger i England fra 1995 til 2015, viser studien som er publisert i Journal of Environmental and Public Health.

Studien «Brain tumours: rise in Glioblastoma Multiforme incidence in England 1995–2015 suggests an adverse environmental or lifestyle factor» slår fast at antall årlige tilfeller av den aggressive kreftformen glioblastom multiforme har økt fra 983 tilfeller i 1995 til 2531 tilfeller i 2015.

Studien har kun sett på utviklingen av ondartede hjernesvulster, og bidrar ikke med noen konkrete funn når det gjelder selve årsaksforholdet. Men hovedforfatteren har likevel spekulert på årsaksforholdet, og utelukker ikke at ugunstige miljøfaktorer eller livsstilsfaktorer spiller en rolle, deriblant mobiltelefonbruk.

- Jeg har klassifisert mobilbruk som en mulig årsak for økningen av tilfeller ondartede hjernesvulster. Studien sier ikke noe spesifikt om at det er mobiltelefoner som er årsaken, men jeg personlig tror mobiltelefoner spiller en betydelig rolle. Andre mulige årsaker kan være CT-scan og trafikkforurensning, sier Alasdair Philips, som er hovedforfatter av studien og styremedlem av Children with Cancer UK, til Nettavisen.

- Hvorfor er dette et såpass kontroversielt tema?

- Fordi alt er trådløst i dag og de fleste vestlige stater får mer skatteinntekter fra telefoni og internett enn fra tobakk og alkohol til sammen. Det er en lobbyvirksomhet som jobber for at dette ikke skal bli et tema. Det er kommersielle hensyn, sier Philips.

- Den mest sannsynlige årsaken

Forskerne henviste i studien blant annet til tidligere studier om mobiltelefonbruk som en mulig årsak til hjernesvulster.

- Studien omhandler ikke mobiltelefoner. Den handler bare om denne endringen i svulstene. Men mobiltelefoner ser virkelig ut til å være den mest sannsynlige årsaken, har Philips til CNN.

Philips vil imidlertid ikke overdramatisere betydningen av dette.

- Det er fortsatt en veldig lav risiko for at du individuelt vil få en hjernesvulst. Mitt råd ville vært at dersom du skal ta en lang telefonsamtale, sørg for at det er håndfriutstyr. Men jeg ville ikke fått panikk av den grunn, sier han, ifølge CNN.

- Bruker du håndfriutstyr når du snakker i mobiltelefon?

- Jeg bruker mobiltelefon nå og da. Men det er ikke mobildekning der jeg bor, så jeg bruker det bare når jeg er ute og reiser. Så det er ikke et stort problem for meg, sier han til Nettavisen.

- Ikke dokumentert noen sammenheng

Philips' kobling mellom hjernesvulst og mobilbruk får imidlertid liten støtte fra Kreftforeningen i Norge.

- Ut fra dagens tilgjengelige forskning er det ikke dokumentert noen sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og ondartede hjernesvulster. Dette støttes av blant andre WHO (Verdens helseorganisasjon) og norske fagmyndigheter, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, til Nettavisen.

- Selv om det i dag ikke er dokumentert noen sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og ondartede hjernesvulster, er slike vurderinger beheftet med en viss usikkerhet. Her anses usikkerheten som liten, men likevel er det viktig at vi studerer eventuelle effekter av mobilbruk over en langvarig periode, sier Opdalshei.

- Bør man være føre var, og begrense bruken av mobiltelefon, eller eventuelt bli flinkere til å benytte seg av håndfriutstyr?

- Selv om det i dag ikke er dokumentert noen helserisiko, kan du bruke håndfriutstyr eller høyttalerfunksjon når du snakker i mobiltelefon for å få minst mulig stråling mot hodet, sier Opdalshei.

Kreftforeningen sier at glioblastoma multiforme er den mest aggressive av alle hjernesvulster, og at den har veldig utydelig avgrensning, noe som gjør den vanskelig å fjerne kirurgisk.

- Hvor mange pasienter er det i Norge som får påvist ondartet hjernesvulst hvert år, Opdalshei?

- Vi har ikke oversikt over antall ondartede hjernesvulster i Norge. I offisiell statistikk gjøres det ikke forskjell på godartet og ondartet hjernesvulst. Grunnen til dette er at svulster i hodet kan være dødelige selv om de per definisjon er godartede. Selv om glioblastoma multiforme er den mest vanlige ondartede svulsttypen, finnes det også mange andre ondartede hjernesvulster, sier han.

Opdalshei henviser til Store Medisinske Leksikon, som oppgir at det registreres knapt 300 nye tilfeller av glioblastom per år, mens Kreftregisterets tall viser at 840 mennesker i Norge fikk kreft i hjerne/sentralnervesystemet i 2016 (380 menn og 460 kvinner).

5,7 mill. mobilabonnementer i Norge

De siste 20 årene har antall registrerte mobilabonnementer i Norge økt fra 1,3 millioner i 1996 til 5,7 millioner i 2016, viser tall fra Medie Norge (fakta om norske medier), som er et informasjonssenter opprettet av Kulturdepartementet.

Noe mange forbrukere kanskje ikke vet, er at flere smarttelefonprodusenter har rådet forbrukerne til å sørge for at det er en viss avstand mellom telefonen og kroppen.

Den tidligere mobilgiganten Black Berry rådet forbrukerne til å ha en avstand på 2,5 cm mellom kroppen og mobiltelefonen når den er slått på.

I bruksanvisningen til iPhone 5, råder Apple forbrukerne til å holde mobiltelefonen én centimeter fra kroppen, ifølge Newsweek.

Det er blitt gjort mye forskning på om det er noen sammenheng mellom kreftsvulster og mobiltelefonbruk. Noen studier konkluderer med at det kan være en sammenheng mellom ondartede hjernesvulster og radiofrekvenser fra mobiltelefoner, mens andre studier har påvist helt andre funn, ifølge CNN.

Får kritikk fra andre forskere

Flere forskere har frigjort uttalelser på Science Media Center, som er et uavhengig pressesenter for forskning, hvor de kritiserer den nevnte studien.

«Jeg er ikke overbevist at den statistiske analysen i denne studien er tilstrekkelig nok til å påvise noen årsak til økningen av hjernesvulster. Forfatterne antyder andre typer svulster har minket i forekomst, og det er mange måter å forklare slike funn på,» skriver professor Malcolm Sperrin ved Oxford University Hospitals NHS Trust i en uttalelse på Science Media Center.

«Denne studien påviser en økning i en spesifikk ondartet hjernesvulst i England, og viser at forekomsten har mer enn doblet seg de siste to tiårene. Det analysen ikke viser, er at økningen skyldes mobiltelefoner,» skriver førsteamanuensis ved University College London, Lion Shahab, i en uttalelse på Science Media Center.

Philips svarer på kritikken ved å reise spørsmål om hva annet som kunne ha bidratt til økningen av forekomsten av hjernesvulster.

- Det bør være en temmelig universell ting eller endring av livsstil som ville forårsaket en sånn trend, sier han til CNN.

- Det er veldig få forskere som kritiserer selve studien. De kritiserer først og fremst pressedekningen som fremhever at det er mobiltelefonen som har forårsaket det. Det er helt klart en ubalanse, sier Philips til Nettavisen.

Fem grunner til frykten

Ifølge CNN, som henviser til National Cancer Institute i USA, er det hovedsakelig tre grunner til at folk frykter en mulig kobling mellom mobiltelefonbruk og kreft og andre helseproblemer.

Den første grunnen er at mobiltelefoner avgir radiofrekvenser, som er en type ikke-ioniserende stråling. Vevet som er i nærheten av mobiltelefonen, kan absorbere denne energien. Det andre er at mobiltelefonbruken har eksplodert. På verdensbasis anslås det at det er fem milliarder mobilabonnementer. Den tredje grunnen er at antall telefonsamtaler, og lengden på telefonsamtalene, har økt betraktelig.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken