- Franske myndigheter går nå inn i en aktiv fase med å evaluere muligheten for å repatriere (hente hjem red.anm.) mindreårige, opplyser en statlig kilde til det franske nyhetsbyrået.

Ifølge Reuters er det snakk om barn som er i varetekt hos syriske, kurdiske sikkerhetsstyrker. Mødrene, som har vært tilsluttet Den islamske stat (IS), skal imidlertid ikke hentes hjem, og skal straffeforfølges av lokale myndigheter, opplyser kilden.

Om lag 60 franske kvinner, inkludert 40 mødre og 150 mindreårige, antas å befinne seg i Syria og nærliggende områder. Majoriteten av barna er under seks år gamle, og mange av dem er født i Syria.

Franske myndigheter har klart å lokalisere flere av barna i kurdiskkontrollerte områder i nordlige Syria. Hjemhentingen avhenger av samtykke fra mødrene, ifølge nyhetsbyrået.

PST: - Over 20 norske barn

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) er kjent med at ti norske kvinner har reist til Syria for å slutte seg til IS-kalifatet. Flere av dem har født barn i det krigsherjede landet.

- Vi har opplysninger om at det skal være over 20 barn av norske kvinner som har reist ned til Syria. De fleste av barna er født der nede, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Bernsen understreker at PST ikke har oversikt over hvor alle barna befinner seg, men at noen av dem er i leirer.

UD: - Har ikke tvangsmakt

Norske myndigheter har imidlertid ingen planer om å hente hjem noen av barna.

- Sikkerhetssituasjonen i Irak og Syria er svært alvorlig og uoversiktlig, og utenrikstjenesten har begrensede muligheter til å yte noen form for bistand til norske borgere som oppholder seg der, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, til Nettavisen.

- Foreldre har ansvar for egne barn, også i utlandet. Utenrikstjenesten kan ikke hente norske mindreårige i utlandet. Dette henger både sammen med foreldreansvaret og manglende jurisdiksjon utenfor Norges grenser. Norske myndigheter har ikke tvangsmakt overfor egne borgere i utlandet. Dette gjelder også overfor barn, sier Andersen.

- Det er en forutsetning at foreldreskapet for barn født i utlandet er avklart etter norsk rett før man kan legge til grunn at barnet er norsk statsborger, fortsetter han.

Stortingspolitikere Abid Raja (V) uttalte til Klassekampen på forsommeren at barn av IS-krigere må hentes hjem, og at han er spesielt opptatt av alle de europeiske barna som har blitt tatt med eller er født inn i IS' kalifat.

- Jeg har null sympati med norske fremmedkrigere, men jeg har all sympati med disse barna. De har ikke gjort noe galt, sa han til avisen.

- 30 drept og 14 etterlyst

Ifølge PST er det til sammen 100 norske såkalte Syria-farere og fremmedkrigere. Ti av disse er kvinner. 40 av de norske Syria-farerne har returnert til Norge, 30 har usikker status og 30 er drept. I tillegg skal det være rundt 14 Syria-farere som er etterlyst av PST. PST har ingen oversikt over hvor mange barn som har norske fedre som har reist til Syria.