Partiets innvandringspolitiske talsperson ankom onsdag København sammen med rådgiver Jonny Einarsen og dro rett til Danmarks Statistik (DST) , for en innføring i hvordan danskene tenker omkring statistikk og innvandring.

DST utgir årlig publikasjonen «Indvandrere i Danmark» som blant annet omhandler innvandrere og kriminalitet, sysselsetting og fødte med innvandrerbakgrunn.

– De ligger minst fem år foran oss når det gjelder åpenhet. Frp har lenge kjempet for å få mer statistikk på innvandrere i Norge, sier Engen-Helgheim til NTB.

– Helt feil

Fagdirektør Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå (SSB) reagerer på Frp-politikerens utspill.

– Dette er helt feil. I omfang er det åpenbart at vi produserer mer statistikk på dette området enn DST. Vi har imidlertid en litt annen strategi når det gjelder formidling, skriver han i en epost til NTB.

Bye viser til at en hovedforskjell er at SSB har mange publikasjoner med omfattende analyser hvert år som tar opp mange av de temaene samlepublikasjonen «Indvandrere i Danmark 2018» inneholder.

– I 2019 publiserte vi 61 statistikker på temaet innvandring. På noen områder publiserer Danmark mer enn Norge, på andre områder publiserer vi mer enn Danmark. For eksempel viser vår siste publisering om sysselsetting høyere aktualitet og et mer detaljert nivå enn hva DST publiserer, sier han.

Når det gjelder omfanget av statistikk for kriminalitet blant innvandrere, der Danmark har årlig statistikk, forklarer fagdirektøren at SSB i løpet av de siste tiårene publisert mange analysepublikasjoner rundt dette.

– Vi diskuterer for tiden hvordan en hyppigere publisering kan se ut og hvilke aspekter som er mest relevante for en slik publisering, sier Bye.

Inspirasjon

Også leder av Frps innvandrings- og integreringsutvalg Sylvi Listhaug kommer til København onsdag, men hun ble forsinket på grunn av flytrøbbel.

Listhaug skal onsdag ettermiddag møte den danske innvandringsministeren Inger Støjberg (V), som har stått bak en rekke innstramminger i dansk asylpolitikk.

Hensikten med besøket er å hente inspirasjon fra danskene.

– Støjberg er en av de aller fremste politikerne på dette området i Europa, sa Listhaug til NTB i forkant av besøket.

Blant annet har danskene ikke tatt imot kvoteflyktninger siden 2015. Tirsdag neste uke skal Folketinget behandle et lovforslag om å forlenge stansen i inntak av kvoteflyktninger.

(©NTB)