Totalt 25 aktivister befinner seg i området utenfor øya Bornholm i Danmark med skip, gummibåter og undervannsdroner, opplyser Greenpeace torsdag.

Der vil de ta vann- og jordprøver i et forsøk på å dokumentere skadene gasslekkasjen kan ha hatt på havbunnen.

Ifølge organisasjonen vil prøvene først undersøkes for kjemiske stridsmidler før de sendes til et laboratorium for å sjekkes for rester av sprengstoff.

De ønsker også å avklare om eksplosjonene kan ha revet opp sedimenter fra havbunnen som ble forurenset under første og andre verdenskrig, for eksempel med ammunisjonsrester.

Det skal også undersøkes om det fremdeles lekker metangass fra de ødelagte rørene.