Det sier han til den engelskspråklige nyhetskanalen Russia Today (RT). Hagen bekrefter overfor Nettavisen at han stilte opp i et intervju med kanalen forrige uke. Intervjuet ble publisert søndag. Det var NRK som først omtalte saken.

Temaet for TV-intervjuet var først og fremst populisme og nasjonalisme. Hagen blir introdusert som en veteran innen norsk politikk som ble «beskrevet som populist lenge før det ble trendy».

- Det har vært en ære å bli kalt en populist, fordi populisten snakker hovedsakelig til den alminnelige personen, og ikke til eliten eller lederne og advokatene, men til gjennomsnittsborgeren, sier Hagen i intervjuet.

- Må respektere annekteringen

Senere i intervjuet blir Hagen stilt spørsmål om Krim-konflikten.

- Den norske folkemeningen er formet av avisene, TV og informasjonen vi får i Norge, og den er anti- Russland og anti-Putin, akkurat som den er anti-Trump.

- Jeg ser at Vesten støttet, ikke militær naturligvis, kuppet i Kiev. Det mener jeg var galt.
- Jeg mener at NATO bør holde seg unna Russlands bakgård. I en konflikt med mange etniske russer og russiskspråklige folk, bør vi holde oss unna. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke kan akseptere at Russland tok Krim, med mange russere på Krim og med en folkeavstemning på Krim som ønsket å være en del av Russland, sier han til Russia Today.

- Vi burde ha respektert det, sier han.

- Har forståelse for annekteringen

Hagen gjentar overfor Nettavisen han har forståelse for at Russland annekterte Krimhalvøya.

- Ja. Det har jeg. Jeg synes vi burde respektere folkeavstemmingen som ble avholdt på Krim i 2014, hvor et stort flertall ønsket å være en del av Russland. Dette var tidligere en del av Sovjetunionen som ble overlatt til Ukraina etter Sovjetunionens fall, sier han og poengterer at Russland har Svartehavsflåten sin i området.

Folkeavstemningen fant sted først etter annekteringen av Krim, og verken Norge, USA eller G7-landene anerkjente resultatet av folkeavstemningen.

- Jeg synes NATO har vært altfor aggressive overfor Russland over tid, sier Hagen.

- Ukraina er bakgården til Russland. Istedenfor å utvide NATO, som er en forsvarspakt, så synes jeg vi burde være mer tilbakeholdne. Det er ingen grunn til å fortsette konflikten med Russland, sier Hagen.

Hagen mener norske myndigheter heller bør fokusere på felles interesseområder med Russland som olje og gass, fiskeri, nordområdene og Svalbard, enn å fortsette fokuset på konflikten mellom Ukraina og Russland.

- Hvor lenge skal man fortsette å ha et fiendtlig forhold mellom Norge og Russland? Vi burde slutte å tirre våre store naboer i øst, sier han til Nettavisen.

- Norge fordømte annekteringen

Norske myndigheter var raskt ute med å fordømme Russlands annektering av Krim i 2014.

- Norge fordømmer Russlands folkerettsstridige annektering av den ukrainske autonome republikken Krim. Russlands bruk av militærmakt for å endre landegrenser er uakseptabel, sa daværende utenriksminister Børge Brende (H) i en uttalelse den gang.