Gå til sidens hovedinnhold

Hjelpeorganisasjoner krever Saudi-sanksjoner

Regjeringen er på kollisjonskurs med de store hjelpeorganisasjonene når de fortsatt tillater eksport av militært materiell til Saudi-Arabia.

Amnesty krever full stans i eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia, et krav også Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt støtter. Nå slutter flere av de største norske hjelpeorganisasjonene seg til.

Les også: Her er Norges største kunder av våpen og forsvarsmateriell

– Norge må stanse all militær eksport til Saudi-Arabia og dessuten trekke ut alle oljefondets investeringer i selskaper som selger våpen til Saudi-Arabia, sier Gunvor Knag Fylkesnes, seksjonsleder for politikk og samfunn i Redd Barna. Hun viser til Saudi-Arabias krigføring mot nabolandet Jemen.

– Gang på gang har de angrepet sivile, både voksne og barn. Tiden er overmoden for å følge opp kritikken med konkret handling, sier hun til NTB.

Se tabell her: Norges eksport av forsvarsmateriell - de 25 største mottakerlandene

Burde være åpenbart

– Norsk Folkehjelp vil også ha full stans i norsk eksport av militært materiell til Saudi-Arabia, sier kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard til NTB. Det samme vil Kirkens Nødhjelp.

– Det burde være åpenbart at Norge ikke skal selge noen former for militært materiell til landet, sier konstituert generalsekretær Lisa Sivertsen til NTB.

– Saudi-Arabia leder koalisjonen som kriger i Jemen og bryter menneskerettighetene og internasjonal humanitær lov på det groveste, sier hun.

Kan ikke forsvares

CARE krever også at regjeringen stanser all eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia og mener at det er godt dokumentert at landet bryter humanitærretten med sin krigføring i Jemen.

– I en slik situasjon kan ikke norsk eksport av militært materiell til Saudi-Arabia forsvares, og CARE mener derfor at Norge bør stanse eksporten av slikt materiell til landet, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Sætra til NTB.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er uenig og fastholder at kontrollen med eksport av militært utstyr fra Norge til Saudi-Arabia er god.

Grundige vurderinger

– Vi foretar grundige og individuelle vurderinger av alle søknader om salg av annet forsvarsmateriell og vil avslå lisens dersom vi anser at det er en uakseptabel risiko for at det aktuelle utstyret kan bli brukt til intern undertrykking eller at det er fare for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, sier hun til NTB.

– Norge har et selvstendig juridisk ansvar for å sikre at krigens folkerett respekteres, understreker leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors, Ivar Stokkereit.

– Troverdige rapporter om brudd på krigens folkerett i Jemen er tungtveiende hensyn norske myndigheter må legge til grunn, mener han.

Flyktninghjelpen er også svært bekymret over de stadige angrepene i Jemen som uforholdsmessig rammer sivilbefolkningen i strid med humanitær rett, men har ikke tatt til orde for stans i norsk eksport av såkalt B-materiell, sier seniorrådgiver Pål Nesse til NTB.

Etikkrådet må på banen

Kirkens Nødhjelp er også dypt kritisk til oljefondets investeringer i store våpenprodusenter som Raytheon, som har Saudi-Arabia på kundelista.

– Så lenge oljefondet investerer i selskaper som selger våpen til Saudi-Arabia, bidrar vi til å legge til rette for brudd på humanitærretten og menneskerettighetsbrudd. Investeringene i selskaper som selger våpen til landet bør trekkes ut så snart som mulig, sier Sivertsen.

CARE ber oljefondets etikkråd komme på banen.

– Vi mener at Etikkrådet må ta opp fondets investeringer i selskaper som selger våpen til Saudi-Arabia og vurdere dem på nytt, sier Sætra. Stokkereit er enig.

– Røde Kors har sendt et bekymringsbrev til Etikkrådet der vi på bakgrunn av troverdige bevis for angrep på sivile har bedt rådet revurdere eksklusjon av selskapet Raytheon, sier han.

Den anmodningen støtter også Flyktninghjelpen, sier Nesse.

– Norsk Folkehjelp slutter også opp om kravet om at oljefondet må trekke sine investeringer ut av våpenprodusenter som leverer våpen som blir brukt i krigføringen i Jemen, sier Ødegaard.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken