WASHINGTON D.C (Nettavisen): Den finske gravejournalisten Jessikka Aro dro russiske internett-troll fram i lyset og oppsøkte adressen i St. Petersburg der de jobber på skift for å spre desinformasjon og propaganda på sosiale medier. I fjor vant hun Bonnier-prisen for sine reportasjer om emnet for finske YLE. Men arbeidet har kostet. Hun ble utsatt for en massiv svertekampanje med falske bilder og historier på nettet og hatefulle eposter og trusler. Hun fikk høre at hun burde forgiftes med uran og at redaksjonen hennes skulle atombombes. I en SMS som var skrevet som om den kom fra hennes avdøde far ble hun oppfordret til å gi seg.

Utsatt for svertekampanje

Aktørene som forsøkte å sverte henne, tok seg også bryet med å finne fram en gammel dom mot Aro fra 2002 da hun ble bøtelagt for narkotikabruk. Den ble brukt i en svertekampanje på internett mot henne. Hun har videre opplevd at manipulerte bilder og videoer av henne er blitt delt på Twitter og Facebook og at privat kontaktinformasjon ble lagt ut offentlig.

- Det har vært krevende. Gamle kjente har vendt meg ryggen. Men disse angrepene har bare styrket meg som journalist, sier Aro i et intervju med Nettavisen. Vi møter den finske journalisten i Washington D.C. der hun er en av innlederne under en stor konferanse om digital journalistikk i regi av Online News Association.

Europarådet: En politisk krig

I en rapport som Europarådet presenterte i september konkluderes det med at Russland står bak og oppmuntrer til tiltak i Europa for å destabilisere og forvirre myndigheter og samfunn. Det som beskrives som en politisk krig involverer en rekke aktører, fra myndigheter og media, til militære trusler, lobbyisme og trusler. Hensikten, ifølge Europarådets rapport, er å svekke EU og Nato og fremme russiske interesser.

Fant trollfabrikk i St. Petersburg

Det er deler av denne informasjonskrigen Aro har satt søkelyset siden 2014. Som første vestlige medie dro Aro og hennes team fra YLE til Russland og St. Petersburg og avslørte det som er blitt omtalt som trollfabrikker der en av oppgavene er å operere i kommentarfeltene og på sosiale medier med positiv omtale av Putin og negativ omtale av USA og vesten. Aro mener å ha funnet bevisene for at dette er en del av informasjonskrigen som myndighetene helt eller delvis står bak eller støtter opp om. Den russiske regjeringen avviser dette. Siden hun innledet disse avsløringene, har hun altså blitt utsatt for en rekke angrep. Nå jobber hun med en bok om temaet der hun har samlet flere stemmer fra ulike europeiske land som forteller om lignende opplevelser.

- Det er en teknikk som brukes for å kneble, trakassere og stemple som upålitelige nesten alle som står fram og snakker om det politiske regimet i Russland på en måte de ikke liker, sier Aro.

Det RT driver med er desinformasjon og Kreml-vennlig propaganda på flere språk.

- Opererer i det skjulte

- Er det ditt inntrykk at denne informasjonskrigen er koordinert og hvordan er den koordinert? Har russerne en tydelig plan og en strategi med dette?

- Den er i høyeste grad koordinert, men alt som kan koble dette til den russiske staten blir forsøkt skjult. For eksempel da jeg var på sporet av trollfabrikken, var det umulig å finne noen koblinger til russiske myndigheter. Denne virksomheten var satt opp slik at den så ut til å være etablert av en patriotisk forretningsmann. Dette er noe mange av disse operasjonene har til felles. De opererer i det skjulte. Det kan bety at for eksempel en norsk fredsaktivist kan være én som faktisk får sine føringer og kanskje også penger fra folk som står i forbindelse med russiske myndigheter. Summene som Russland legger i denne type informasjonsaktivitet er enorme. Se bare på den russiske nyhetskanalen RT, som liker å fremstille seg selv som et vanlig nyhetsmedium. Det de driver med er desinformasjon og Kreml-vennlig propaganda på flere språk.

Framstilt som CIA-agent

- Du er blitt angrepet og har høstet noen dyrekjøpte erfaringer etter at du begynte å grave i dette. Hvordan har det vært for deg personlig?

- Jeg prøver å ta det profesjonelt. I begynnelsen, da russiske medier og russisk propaganda kjørte på og fremstilte meg som en agent for USA, Nato og CIA, forstå jeg at dette temaet virkelig var viktig. Men den kampanjen mot meg bidro også til å avsløre kreftene bak og styrke min tro på at dette var noe det var viktig å få fram. Målet deres har vært å få meg til å tie gjennom å fremstille meg som bygdetulling og konspirasjonsteoretiker, men det har de ikke klart. Det har inspirert meg til å fortsette. Men, ja det har vært frykt og redsel, men det er noe du må møte med å være enda modigere, gjøre flere historier og snakke offentlig om dette, sier Aro.