Bare i 2016 døde anslagsvis 600.000 barn under 15 år som et resultat av luftforurensning, går det fram av en fersk rapport fra WHO.

93 prosent av verdens barn under 15 år – 1,8 milliarder – puster daglig inn luft som er så forurenset at den truer barns liv og utvikling, ifølge WHO.

– Forurenset luft forgifter millioner av barn og ødelegger livene deres, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Det fins ingen unnskyldning. Alle barn har rett til å puste inn ren luft slik at de kan vokse og oppfylle sitt potensial, sier han.

Prematur død

Ifølge WHO puster over ni av ti mennesker på jorda inn helseskadelig luft, noe som årlig resulterer i rundt 7 millioner premature dødsfall.

Hvert tiende barn under fem år som dør i verden, dør som følge av helseproblemer forårsaket av luftforurensning, slås det videre fast.

– Luftforurensning hemmer hjernen til barna våre og påvirker helsen deres på flere måter enn vi hadde mistanke om, sier Maria Neira, som leder WHOs avdeling for offentlig helse.

Barn mest utsatt

Barn er mer utsatt enn voksne fordi de små lungene deres puster hyppigere, og fordi de har en tendens til å puste med åpen munn i stedet for å filtrere luften gjennom nesen.

Barnas munn er også mer på høyde med eksosen fra biltrafikk, som sammen med energiproduksjon og landbruk er de største kildene til luftforurensning.

Barn og voksne i fattige land blir også ofte eksponert for røyk fra forurensede ovner som benyttes til innendørs oppvarming og matlaging.

Rike og fattige

Problemet med helseskadelig luftforurensning er ikke forbeholdt fattige land og regioner, men rammer barn i alle land.

98 prosent av alle barn i såkalte lav- og mellominntektsland puster inn luft som WHO anser for å være helsefarlig.

I såkalte høyinntektsland puster 52 prosent av barna inn slik helsefarlig luft.

EU har konkludert med at luftforurensning er den største kilden til at folk dør for tidlig i 41 europeiske land.

– New Delhi, Ulan Bator, Mexico by og Lima er blant verdens mest forurensede byer, mens luftkvaliteten i Beijing nå er i ferd med å bedres fordi kinesiske myndigheter har tatt grep, sier Neira.

(©NTB)