India er det siste av verdens store utslippsland som kunngjør at det satser på nullutslipp av klimagasser innen en viss frist.

Mens Kina har som ambisjon å nå målet innen 2060, satser USA og EU på nullutslipp innen 2050.

Modi kunngjorde Indias ambisjon under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow mandag.

Målet om nullutslipp innen 2070 er ifølge Modi ett av fem tiltak som India vil gjennomføre for å oppfylle forpliktelsene som landet har i henhold til Parisavtalen. Den ble framforhandlet i 2015 og er signert av nesten 200 land. Målet er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med nivået i 1990.

Blant de andre tiltakene India lover å gjennomføre, er å øke sin kapasitet for produksjon av ikke-fossil energi til 500 GW innen 2030. India satser også på å skaffe halvparten av sin energi fra fornybare kilder innen samme dato.

I tillegg lover India å bremse utslippsveksten slik at utslippene i 2030 blir 1 milliard tonn CO2 lavere enn det de ellers ville ha vært.

Modi lover også at India skal redusere karbonintensiteten i landets økonomi til 45 prosent innen 2030.

India er verdens tredje største utslipper av klimagasser, kun USA og Kina slipper ut mer.

Forhandlere i Glasgow hadde håpet at India ville la seg overtale til å sette nullutslipp-målet tidligere enn hva Modi nå har kunngjort.