Organisasjonen fremhever at «en langvarig pandemi vil medføre store belastninger på europeiske og globale økonomier» og at en forventet økonomisk resesjon «kan forme alvorlig og organisert kriminalitet i årene som kommer».

– De kriminelle strukturerende er mer flytende og fleksible enn vi tidligere trodde. De undergraver økonomiene våre, samfunnet vårt og tilliten til institusjonene våre, sier Europol-sjef Catherine De Bolle.

Europol, som EUs organisasjon for kriminalitetsbekjempelse og politisamarbeid, la mandag fram en rapport om alvorlig og organisert kriminalitet. Rapporten konkluderer med at alvorlig og organisert kriminalitet aldri har utgjort en så stor trussel mot EU og dets borgere som det gjør i dag.

Rapporten, som utgis hvert fjerde år, viser også at rundt 60 prosent av organiserte grupper bruker vold i sin kriminelle virksomhet.

Falske koronavaksiner

EU-landene bruker rapporten til å avgjøre hva slags kriminalitet som skal prioriteres fram til 2025. Norge er tilknyttet Europol gjennom en særavtale.

Rapporten viser blant annet at kriminelle har vært raske med å utnytte koronapandemien.

– I starten så vi en kraftig økning i handelen med falske munnbind og håndsprit. Vi ser nå en økning i handelen med falske vaksiner og hurtigtester. Disse vaksinene er en helserisiko og bør ikke kjøpes, sier De Bolle.

Pandemien har også resultert i økt nettkriminalitet. Europol mener at kritisk infrastruktur vil fortsatt være utsatt de neste årene, noe som utgjør en betydelig risiko.

Renere kokain

Fremdeles er produksjon og erverv av narkotika den største kriminelle virksomheten i EU-landene. Nesten 40 prosent av organiserte grupper er involvert i narkotikavirksomhet.

Ifølge Europol har det aldri vært registrert høyere renhet på kokainen som ankommer Europa. Byrået sier at mer kokain enn noensinne smugles fra Latin-Amerika til EU og genererer overskudd på flere milliarder euro.

– Kokainhandelen driver kriminelle virksomheter som bruker deres enorme ressurser til å infiltrere og undergrave EUs økonomi, offentlige institusjoner og samfunn, heter det i rapporten.

I februar ble det beslaglagt 23 tonn kokain i Tyskland og Belgia, som er det største kokainbeslaget i Europa noensinne.

(©NTB)