«Krexit» og «Juleaften kom tidlig i år! Bye bye Krekar!» var blant Frps kommentar for en uke siden.

Les: Krekar kan utleveres

En uke etter at Høyesterett konkluderte med at Krekar kan utleveres til Italia, sier Riksadvokaten at det likevel ikke er aktuelt å utlevere Krekar.

«... fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringsbegjæringen ble opphevet ved en italiensk kjennelse 3. mars 2016».

– Riksadvokaten har mottatt kopi av brev av 25. november 2016 fra det italienske justisministeriet til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor det er opplyst at Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake. Dette vil bli formalisert ved et vedtak fra den italienske ministeren og brev om tilbaketrekkingen vil snart bli sendt departementet, skriver Riksadvokatembetet i en pressemelding.

Verken Riksadvokaten, PST eller mulla Krekars advokat kjente til at Italia ville trekke tilbake utleveringsbegjæringen som ble opphevet av en italiensk domstol allerede 3. mars i år.

- Jeg må sikkert inn igjen om to måneder, uttalte Krekar selv til VG utenfor Ila fengsel onsdag. Der ventet familien på ham.

Meling: - Vil unngå å hovere

– Det viktigste er at jeg ikke går i fella, og unngår å hovere, men tenker at dette ikke først og fremst er en seier for mulla Krekar eller advokat Meling, det er en seier for rettssikkerheten, sier Meling til NRK.

Han sier seg lettet over at italienske myndigheter har trukket begjæringen om utlevering, og bekrefter at Krekar skal løslates onsdag.

- Dette må vi akseptere

Erna Solberg ble spurt om løslatelsen på pressekonferansen i forbindelse med budsjettet.

- Det må vi akseptere, sa hun.

– Jeg tar til etterretning at utleveringsbegjæringen nå vil bli trukket fra italienske myndigheters side, heter det i en uttalelse fra justisminister Anders Anundsen.

Les også: - Julaften kom tidlig, bye bye, Krekar

– Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesak, sier han.

– Norske myndigheter har fulgt det internasjonale regelverket og de konvensjoner vi er bundet av og behandlet saken på ordinær måte etter våre nasjonale regler og rutiner, sier Anundsen.

Justisminister Anders Anundsen understreker at Norske myndigheter har fulgt det internasjonale regelverket og de konvensjonene vi er bundet av.

– Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesak, sier han.

Har ikke fortalt hvorfor

I brevet til norske myndigheter begrunnes tilbaketrekkingen med at beslutningen om å fengsle mulla Krekar ble opphevet ved en italiensk kjennelse 3. mars 2016, går det fram av en uttalelse fra Riksadvokaten.

Det er ikke opplyst hvorfor beslutningen ble opphevet, eller hvorfor man ikke tidligere trakk begjæringen om å få utlevert Krekar til Italia.

– Riksadvokaten har ikke tidligere på noe tidspunkt fått signal fra italienske myndigheter om at utleveringsbegjæringen ville bli trukket tilbake, heter det i uttalelsen fra embetet. Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de er overrasket.

– Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor det skjer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

Ledet Rawti Shax

Italienske myndigheter mente at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder terrornettverket Rawti Shax, og krevde ham utlevert for å bli tiltalt i Italia.

Italienske myndigheter mente at Rawti Shax sto bak planlegging av terroraksjoner i Europa.

Les mer om bevisene mot Krekar her: PST: – Materialet er overbevisende nok til utlevering

Rawti Shax er en europeisk avlegger av det irakisk-kurdiske nettverket Ansar al-Islam, som antas å ha organisert en rekke terroraksjoner mot PUK i Nord-Irak. Det var Krekar som grunnla Ansar al-Islam.