– USA og deres allierte dekker med støtte fra internasjonale menneskerettighetsbyråer over forbrytelsene til Kyiv-regimet, sa Lavrov.

Samtidig refset han verden for å forsyne Ukraina med våpen, og for å trene opp landets soldater.

– Dette er et kynisk forsøk fra flere land på å dra ut kampene så lenge som mulig i håp om å svekke Russland, selv om det fører med seg store ødeleggelser og rammer sivile.

– Denne politikken betyr en direkte involvering av Vesten, og gjør dem til en part i konflikten, tilføyde Lavrov.

Innlegget skjedde etter at Sikkerhetsrådet hadde hørt flere uttalelser om russiske menneskerettighetsbrudd i Ukraina. En rekke statsledere og FN-ambassadører, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, hadde også kommet med skarp kritikk av Russland for landets framtreden etter invasjonen.

Lavrov var imidlertid ikke til stede under Støres tale. Han dukket opp først når det nærmet seg hans tur til å snakke, og lot viseutenriksminister Sergej Versjinin sitte på Russlands plass i mellomtiden.