Lavt kolesterol kan doble dødsrisiko

En fersk studie viser at lavt kolesterol kan doble dødsrisikoen hos eldre ikkedemente.

21.04.05 10:22

I forbindelse med forskningsprosjektet undersøkte dr. Schupf og hans medarbeidere ved Columbia universitetssykehus i New York 2277 ikkedemente eldre i Manhattan som konsulterte lege.

Fulgt i tre år
Pasientene tok blodprøver, gjennomgikk et intervju om sin helsetilstand med evaluering av funksjonsdyktighet, sykehistorie samt fysisk og nevropsykologisk undersøkelse.

Pasientene ble fulgt i intervaller over 18 måneders perioder. Etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 3 år, var 291 personer døde.

Pasientene som hadde det laveste totalkolesterolnivået, viste seg å ha dobbel så stor sannsynlighet for å dø sammenlignet med dem med de høyeste verdiene.

Resultatene er da justert for alder, kjønn, etnisk gruppering, utdannelse, kroppsvekt, diabetes, blodtrykk, røyking og andre helseforhold.

Menn høyest risiko
De eldre kvinnene hadde gjennomsnittlig høyere kolesterolverdier enn mennene og lavere dødsrisiko, men risikoen var sammenlignbar når kolesterolverdiene var like lave.

Forskerne konkluderer med at lave kolesterolverdier er en solid indikator for dødelighet hos ikkedemente eldre og kan være et samtidig varsel om annen underliggende sykdom.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.