Klorokin er virkemiddelet i malariamedisin og har vært løftet fram som en mulig kur for covid-19. Laboratorieforsøk har vist at klorokin har en viss effekt på koronaviruset, og det testes på mennesker i kliniske studier i mange land.

Men i Sverige er alle forsøksbehandlinger stanset både ved Östra sjukhuset i Göteborg og Södersjukhuset i Stockholm.

– Det begynte å komme rapporter om verre mistenkte bivirkninger enn vi først trodde, sier professor Magnus Gisslén, overlege ved infeksjonsklinikken på Östra sjukhuset i Göteborg.

De kan ikke utelukke alvorlige bivirkninger, spesielt på hjertet, og overlegen sier det er et vanskelig legemiddel å dosere.

– Dessuten har vi ingen sterke bevis på at klorokin har effekt på covid-19, sier Gisslén.

Dersom andre studier viser at klorokin har god effekt, vil de revurdere beslutningen.

– Men før det skjer, kommer vi ikke til å risikere pasientenes helse ved å gi det, sier overlegen.

(©NTB)