Gå til sidens hovedinnhold

Mange svensker er utrygge - antall drap nær fordoblet

Nå har Sverige mer enn fire ganger så mange drap som Norge.

Den ferske kriminalstatistikken fra Brottsförebyggande rådet sier at antallet drap øker sterkt. Mens Sverige har under dobbelt så mange innbyggere som Norge, så har landet altså mer enn fire ganger så mange drap.

  • Fra 2012 til i fjor har antallet drap økt fra 68 til 113 drap.
  • I Norge har antallet drap i året sunket fra 30 til 25 i samme periode.

- Antallet tilfeller i 2017 er det høyeste nivået av dødelig vold i perioden 2002-2017, heter det i den ferske rapporten.

Du kan lese den her: Konstaterte tilfeller av dødelig vold 2017

Fjorårets tall er det høyeste antallet drap på 25 år.

De fleste drapene i skjer i storbyområdene Stockholm, Gøteborg og Malmø. Og det er særlig bruk av skytevåpen i episoder der menn dreper menn som viser sterkest vekst.

- I tilfeller der skytevåpen er brukt, var offeret en mann i 98 prosent av tilfellene, går det frem av statistikken.

De fleste blir skutt utendørs, på torg og andre offentlige steder i byområder.

- Politiets vurdering er at en stor del av skytingene i 2017 var koblet til konflikter mellom kriminelle og at både offer og gjerningspersoner som oftest er unge menn. Mange av konfliktene vurderes å ha sin bakgrunn i narkotikaoppgjør, rivalisering og hevnaksjoner, heter det i en annen rapport fra Brottsförebyggande rådet.

Totalt sett er det tre ganger høyere sannsynlighet for å bli drept hvis du er mann enn hvis du er kvinne i Sverige.

Motsatt av norsk utvikling
Mens drapstallene har sunket i Norge de siste årene, har de altså steget raskt i Sverige.

Sverige rundet i fjor 10,0 millioner innbyggere, mens Norge har 5,3 millioner.

I fjor ble det drept 113 mennesker i Sverige, mens det var 25 drap i Norge, ifølge den nasjonale drapstatistikken fra Kripos i Norge.

Hadde Sverige hatt relativt like få drap som i Norge, ville det vært 65 færre drap i fjor. Og motsatt: Med svenske tilstander ville antallet drap i Norge økt fra 25 til 60 drap i året.

Sosiale problemområder
Den nye rapporten kommer bare kort tid etter at Brottsförebyggande rådet la frem sin undersøkelse av såkalte sosialt utsatte områder, på oppdrag fra den svenske regjeringen.

Konklusjonen etter å ha undersøkt 61 områder utpekt av politiet er at de «sannsynlighet er eksepsjonelle i forhold til andre boligområder»:

- Åpent narkotikasalg forekommer. Skadeverk, forsøpling og alvorlige brudd på trafikkreglene påvirker bomiljøet, og noen av områdene rammes av perioder med svært alvorlig voldskriminalitet, heter det i rapporten, som blant annet har basert seg på intervjuer i over 2.700 boliger på språk som arabisk, albansk, rumensk og urdu.

Du kan lese den her: Relasjonen til rettsvesenet i sosialt utsatte områder

«Parallelle samfunnsstrukturer»
Brå påpeker at kriminalitet og ordensproblemer påvirker innbyggernes trygghet og inntrykk av politiet, og sier at man ser «tegn på parallelle samfunnsstrukturer» der gjenger og kriminelle personer har overtatt og der gjengjeldelser brukes fremfor å involvere politiet og rettsvesenet.

Områdene det er snakk om er boområder for 500-600.000 innbyggere. Ifølge rapporten er andelen innvandrere mellom 50 og 60 prosent, mot rundt 17 prosent i Sverige som helhet.

- Majoriteten av kvinnene som bor i sosialt utsatte områder oppgir at de er utrygge. Det er nær dobbelt så mange som i øvrige urbane områder, heter det.

Typiske problemer som skaper utrygghet er bråk med gjenger, narkotikasalg og råkjøring.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken