Ifølge en mikrotelling fra Tysklands statistikkbyrå har hver fjerde person i landet – 20,8 millioner mennesker – migrantbakgrunn.

Tallene gjelder utlendinger og tyske statsborgere som ikke hadde tysk statsborger da de ble født, samt mennesker som har minst én forelder som ble født uten tysk statsborgerskap.

Andelen var 2,5 prosent høyere i 2018 enn året før.

Ifølge byrået er 13,5 millioner tyske innbyggere med utenlandsk bakgrunn ikke født i Tyskland, men har migrert til landet. Rundt halvparten av disse svarer at de var motivert av familien til å dra til Tyskland, mens rundt 20 prosent svarer at det var av profesjonelle grunner.

15 prosent svarer at målet deres med å komme til landet var å søke asyl.

(©NTB)