Gå til sidens hovedinnhold

- NATO lukker øynene for afghansk opium

NATO lukker øynene for den omfattende narkotikatrafikken i Afghanistan, for å sikre støtte fra krigsherrene i landet, hevder Russlands forsvarssjef Sergej Ivanov.

Ivanov viser til at opiumsproduksjonen har eksplodert i Afghanistan siden Taliban-regimet ble styrtet, og amerikanske og europeiske styrker rykket inn.

– Ved å tillate narkotikahandelen i Afghanistan sikrer NATO seg lojalitet fra krigsherrene, samt fra enkelte afghanske ledere, sa Ivanov under en sikkerhetskonferanse i München sist helg.

– Narkotikastrømmen fra Afghanistan utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten i de sentralasiatiske landene og Russland, advarte Ivanov.

Dyster rekord
FN anslår at det i fjor ble produsert 3.600 tonn opium i Afghanistan, en økning på 6 prosent fra året før. Dette var mer enn noensinne, og utgjorde minst to tredeler av all opium i verden.

Verdien av opiumen, som benyttes som råstoff i heroin og andre narkotiske stoffer, blir av FN anslått til minst 16 milliarder kroner.

USA, som invaderte Afghanistan høsten 2001, medgir at Taliban-regimet langt på vei hadde greid å stanse opiumsdyrkingen i Afghanistan.

Vestlige eksperter har anslått at produksjonen i enkelte områder falt med hele 99 prosent under Taliban, noe som fikk store følger for heroineksporten til Vesten, først og fremst til Europa.

Manglende vilje
Flere land er kritiske til det de mener er USAs manglende vilje til å bekjempe narkotikatrafikken i Afghanistan.

– Om vi ikke går løs på narkotikaproblemet, kommer vi aldri til å få en trygg og bærekraftig framtid her i Afghanistan, advarte den britiske statsråden Bill Ramnell under en internasjonal ekspertkonferanse i Kabul sist helg.

Han fikk støtte fra ledere for FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Antonio Maria Costa.

– Vi risikerer at opiums-økonomien undergraver alt som er oppnådd ved å etablere et nytt og demokratisk Afghanistan, sa Costa.

Afghanistans president Hamid Karzai ber også om hjelp til å bekjempe ondet.

– Inntektene får terrorismen til å blomstre, sa Karzai mandag.

– Ikke NATOs jobb
USA har 11.000 soldater i Afghanistan, men disse er mest opptatt av å jakte på Taliban-soldater og lete etter Osama bin Laden og hans al-Qaida-krigere.

Frykt for å komme på kant med sine nye allierte blant krigsherrene ligger trolig bak USAs motvilje mot å slå ned på opiumsdyrkingen i landet.

ISAF-styrken, som i dag teller rundt 6.000 soldater, blant dem 180 norske, har hittil knapt beveget seg utenfor Kabul, men planlegger etter hvert å utvide sitt operasjonsområde. Også de vil i så fall være avhengig av lokale allierte.

Tysklands forsvarsminister Peer Struck advarte for få uker siden mot å bruke styrken for å bekjempe narkotikaproduksjonen.

Under et besøk i Kunduz-provinsen fikk Struck derfor en kjølig mottakelse fra den lokale afghanske kommandanten, som klaget over de tyske soldatenes manglende vilje til å bistå i kampen mot opiumsdyrkingen.

– Vår jobb er ikke å delta i kampen mot narkotika, lød Strucks kontante svar på tiltalen.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året