NATOs forsvarsministre vedtar torsdag for første gang en plan for hvordan alliansen skal håndtere trusler i rommet.

– Verdensrommet er en del av dagliglivet vårt, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Men det kan også brukes til aggressive formål. Satellitter kan jammes, hackes og bevæpnes. Antisatellittvåpen kan lamme kommunikasjon. Så det er viktig at vi er årvåkne og motstandsdyktige, også i verdensrommet.

Ifølge Kay Bailey Hutchison, USAs ambassadør til NATO, bygges det opp mer og mer forsvarsteknologi i rommet.

– Og USA ønsker å være forberedt på dette, i stand til å se hva som er der ute, vurdere risikoen og forsvare seg mot det, sier hun.

Etter det NTB kjenner til, kan det på sikt også bli aktuelt for NATO å definere rommet som et eget forsvarsdomene.

Men diplomater understreker at det ikke er snakk om å utvikle en alliert «romstyrke». I hovedsak er det informasjonsutveksling og koordinering NATO skal drive med.

De tradisjonelle forsvarsdomenene er luft, sjø og land.

NATO har i tillegg valgt å tilføye et fjerde domene til listen, nemlig cyber – det digitale rommet.

(©NTB)