– Det vil bidra til å sikre mat til mange mennesker, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Krigen i Ukraina har rammet matproduksjonen hardt, noe som har ført til større matusikkerhet i hele verden. Normalt produserer Ukraina mat til rundt 400 millioner mennesker i hele verden.

Den norske støtten vil bli distribuert til småbønder i ni konfliktrammede fylker i Ukraina med formål å øke matproduksjonen igjen. Såkornet kjøpes inn og distribueres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

– Krigen kan vare lenge. Behovene er enorme og øker. Derfor er vi forberedt på å bidra over lang tid, sier Huitfeldt.

Norge har satt av 3 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina i 2023.