Målet med den kontroversielle loven er å stanse volden som har preget flere av «de gule vestenes» markeringer de siste månedene.

Motstanderne av loven mener den står i strid med den grunnlovsfestede retten til å demonstrere. Lovforslaget ble tirsdag vedtatt i nasjonalforsamlingen med 387 mot 87 stemmer.

Loven er utarbeidet med lovparagrafer som er rettet mot fotballpøbel som modell. De som ikke retter seg etter pålegg om å ikke demonstrere, kan få opptil seks måneders fengsel og bøter på opptil 7.500 euro – tilsvarende rundt 70.000 kroner.

Den nye loven åpner også for at demonstranter som maskerer seg for å unngå å bli identifisert, kan straffes med opptil ett års fengsel og bøter på opptil 15.000 euro (rundt 140.000 kroner). Politiet gis også utvidede fullmakter til å ransake demonstranter som mistenkes for å bære våpen.

Loven må også behandles i det franske senatet og godkjennes i forfatningsrådet før den blir gyldig.

50 representanter fra president Emmanuel Macrons parti Republikken på vei avsto fra å stemme da lovforslaget ble behandlet. Det blir sett på som et tegn på intern splittelse. Blant de skeptiske er representanten Matthieu Orphelin.

– Å forby folk å demonstrere uten rettslig prøving kan bli galt brukt i framtiden av et regime med dårlige intensjoner, for eksempel fra det ekstreme høyre, sa han.

(©NTB)