*Nettavisen* Nyheter.

Nytt forum for russlandssaker

«Kontaktforumet for nordområdespørsmål» ble i dag opprettet på et møte i Utenriksdepartementet.

08.09.05 14:16

- Ideen med kontaktforumet er å få til en mer helhetlig og bedre koordinert nordområdepolitikk. Derfor vil vi styrke kontakten mellom regjeringen og andre fagmiljøer, sier statssekretær Traavik.

Forumet ble besluttet etablert i stortingsmeldingen om nordområdene fra midten av juni.

Kontaktforumet skal ledes av Utenriksdepartementet ved statssekretær Kim Traavik, og drive gjensidig informasjon og oppdatering om utviklingen ved ulike sider av nordområdepolitikken. Kontaktforumet skal møtes fire ganger i året.

Blant de tunge sakene i nord er:

 • Olje- og gass og norsk næringslivs tilgang til utviklingen på russisk sokkel.
 • Balansen mellom oljevirksomhet og miljøhensyn.
 • Næringsutvikling, bekjempelse av smittsomme sykdommer i nordvestrussland, og samarbeidet om å rydde opp i de atomavfall etter sovjetunionen.

- Dette er et norsk forum, men vi har løpende kontakt med russerne, sier Traavik.

På møte i dag ble blant annet den økte satsingen på atomsikkerhetssamarbeidet med Russland diskutert.

- Der har vi nå blant annet fått videre økonomiske rammer, som gjør det mulig å føre videre arbeidet med opphugging av atomubåter og fjerne de radioaktive batteriene fra fyrlykter i våre nærområder, sier Traavik.

- Vi har også hatt en diskusjon om olje- og energiperspektivene i nordområdene og om regjeringens arbeid for å bistå norske oljeselskaper med å få innpass på russisk kontinentalsokkel.

Fra russisk hold kommer det nå positive signaler om at norske oljeselskap kanskje kan få komme med i gruppene av selskaper som skal samarbeide med om å utnytte det enorme gassfeltet Shtokman nord for Murmansk.

Disse er invitert til kontaktforumet:

 • Barentssekretariatet ved sekretariatsleder Rune Rafaelsen
 • Bellona ved leder Frederic Hauge
 • Cicero ved direktør Pål Presterud
 • Den Norske Atlanterhavskomite ved generalsekretær Chris Prebensen
 • ECON ved daglig leder Auke Lont
 • Finnmark Fylkeskommune ved fylkesordfører Helga Pedersen
 • Forsvarets Forskningsinstitutt ved administrerende direktør Paul Narum
 • Fridtjof Nansens Institutt ved direktør Per Johan Schei
 • Innovasjon Norge ved administrerende direktør Gunn Ovesen
 • Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag ved direktø r Erik Fiva
 • LO ved leder Gerd Liv Valla
 • Natur og Ungdom ved leder Ane Hansdotter Kismul
 • NHO ved administerende direktør Finn Bergesen jr.
 • Nordland Fylkeskommune ved fylkesordfører Jon Tørset og fylkesr ådsleder Geir Knutson
 • Norges Fiskarlag ved leder Reidar Nilsen
 • Norges Naturvernforbund ved leder Lars Haltbrekken
 • Norsk Hydro ved generaldirektør Eivind Reiten
 • Norsk Petroleumsforening ved generalsekretær Gro Mjellem
 • Norsk Polarinstitutt ved direktør Jan Gunnar Winther
 • Norsk-russisk handelskammer ved daglig leder Jarle Forbord
 • NUPI ved direktør Sverre Lodgaard
 • Ocean Futures ved direktør Jan Magne Markussen
 • Oljeindustriens Landsforening ved administerende direktør Per Terje Vold
 • Sametinget ved sametingspresident Sven Roald Nystø
 • Statoil ved konsernsjef Helge Lund
 • Troms Fylkeskommune ved fylkesordfører Ronald Rindestu og fylkesrå dsleder Paul Dahlø
 • WWF ved generalsekretær Rasmus Hansson

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.