I det foreløpig siste tekstforslaget blir verdens land bedt om å raskere fase ut kullkraft uten utslippskontroll – "«unabated coal power» – samt øke tempoet i utfasingen av «ineffektive» subsidier til fossilt brensel.

I en tidligere versjon som lå på bordet onsdag, ble landene bedt om å «øke tempoen i utfasingen av kull og subsidier til fossilt drivstoff».

«Unabated» er et uttrykk som brukes om fossil energi uten fangst og lagring av CO2 (CCS). Miljøvernere frykter dette vil gjøre det mulig å fortsette med kull så lenge du har planer om CCS en gang i framtiden.

– Dette er smutthull så store at du kan kjøre en lastebil gjennom dem, sier Alex Rafalowicz fra Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Intiative.

Andre deler av teksten får mer positiv mottakelse. Flere miljøvernere og eksperter peker på at landene fortsatt oppfordres til å skjerpe sine nasjonale utslippsmål i 2022.

Dette er tre år tidligere enn det Parisavtalen i utgangspunktet legger opp til.

(©NTB)