USA har til nå gitt og lovet godt over 1.000 milliarder kroner i støtte til Ukraina i krigen mot Russland, det meste i form av våpen og militært utstyr.

40 prosent av republikanerne mener at det gis for mye støtte, viser en fersk meningsmåling utført av Pew Research.

I en tilsvarende måling i mars i fjor mente 9 prosent av republikanerne at USA ga for mye hjelp til Ukraina, mens 49 prosent mente at det ble gitt for lite.

Bare 17 prosent mener nå at det bør gis mer, viser den siste målingen.

Økende andel

Blant demokrater er det langt færre som er kritiske til Ukraina-støtten, men også blant disse velgerne er andelen økende.

I mars i fjor mente bare 5 prosent av demokratene at det ble gitt for mye støtte, mens andelen nå har vokst til 15 prosent.

Andelen som mener USA bør bidra mer, har på samme tid falt fra 38 til 23 prosent.

Misfornøyde med Biden

54 prosent av republikanerne sier at de er sterkt eller delvis misfornøyd med måten president Joe Biden har håndtert den russiske invasjonen av Ukraina på, viser målingen.

Blant demokratiske velgere er andelen 17 prosent.

Endringene er små fra forrige gang Pew spurte om dette, som var i mai i fjor.