Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet har investert syv milliarder av Norges «sparepenger» i Saudi-Arabia

Det påståtte konsulat-drapet:

Sekretariatsleder i Etikkrådet sier det påståtte konsulat-drapet ikke vil påvirke investeringsrådene til Oljefondet. Amnesty krever en gjennomgang.

Forsvinningen av den saudiarabiske, regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi (59) har blitt storpolitikk. Tyrkiske kilder hevder journalisten ble drept og partert da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul forrige uke.

Kritikere mener den påståtte likvideringen er beordret fra øverste hold i Saudi-Arabia - nærmere bestemt kronprins Mohammed bin Salman.

Både demokratiske og republikanske senatorer i USA ønsker å revurdere landets økonomiske og militære forbindelser til Saudi-Arabia, dersom påstanden om journalistdrapet stemmer. President Donald Trump sier imidlertid han at verger seg for å stanse våpensalget til regimet.

Storbritannias utenriksminister har varslet «alvorlige konsekvenser» for Saudi-Arabia.

Investerer syv mrd. i Saudi-Arabia

Norge har vært langt mer forsiktig i uttalelsene om den sjokkerende saken.

- Det er viktig at saudiske myndigheter samarbeider med tyrkiske myndigheter for å skape klarhet i hva som har skjedd med Jamal Khasoggi, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i en felles uttalelse som er sendt ut til norsk medier.

- På nåværende tidspunkt har vi ikke noe grunnlag for å kommentere saken nærmere. Vi vil imidlertid fortsette å følge utviklingen i saken nøye, sier hun.

Norge har tette økonomiske forbindelser til Saudi-Arabia. I fjor eksporterte Norge forsvarsmateriell for 41 millioner kroner. Dette gjelder såkalt B-materiell, altså militært utstyr som ekskluderer våpen og ammunisjon.

Statens pensjonsfond, også kjent som Oljefondet, hadde per 2017 investert nærmere syv milliarder kroner i 42 saudiarabiske selskaper. Eksakt beløp er 6.801.262.783 kroner.

- Kan ikke utelukke hele land

Etikkrådet skal vurdere om selskaper opptrer i strid med Oljefondets retningslinjer. Etikkrådets sekretariat har som oppgave å utrede og granske selskapene.

Sekretariatsleder i Etikkrådet, Eli Ane Lund, sier at enkelthendelser som den påståtte likvideringen av Jamal Khashoggi, ikke vil kunne påvirke deres tilrådninger til Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet.

- Nei, våre råd gjelder for enkeltselskaper. Hvis vi skal utelukke selskaper, må det skyldes forhold ved enkeltselskaper. Vi har ikke mandat til å utelukke land, sier Lund til Nettavisen.

- Hvordan påvirker dokumenterte menneskerettsbrudd i Saudi-Arabia og anklager om krigsforbrytelser begått av Saudi-Arabia i Jemen Etikkrådets beslutninger?

- Alle sånne saker som vi blir kjent med, vurderer vi. Saudi-Arabia behandles ikke på noen annen måte enn andre land. Hvis det for eksempel kommer inn informasjon om brudd på menneskerettigheter som kan knyttes til enkeltselskaper, vurderer Etikkrådet om dette bør føre til utelukkelse fra fondet, sier Lund.

Krever en gjennomgang

Seniorrådgiver i Amnesty International Norge, Ina Tin, mener ikke at Oljefondet skal trekke seg ut av det saudiarabiske markedet på bakgrunn av Khashoggi-saken, men at denne saken og den pågående forfølgelsen av kritiske stemmer inne i landet, i tillegg til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, viser et regime som bryter menneskerettighetene på det groveste.

Hun mener det må føre til en kritisk gjennomgang av samtlige investeringer Oljefondet har gjort i Saudi-Arabia, og påpeker flere svakheter ved investeringspraksisen til Oljefondet.

- Jeg undersøkte ett selskap som har vakt mistanke. Jeg har klart å sannsynliggjøre en sammenheng mellom dette selskapet og massiv overvåking i Saudi-Arabia. Dette har ført til straffeforfølgelse av fredelige aktivister. Utskrifter fra e-poster og telefonsamtaler ble brukt mot dem i retten, sier hun til Nettavisen.

Solgte seg ut

Amnesty hevder Saudi Telecom Company (STC) har bistått myndighetene i overvåkningsvirksomheten. Videre trekker Amnesty fram et eksempel på en aktivist som hadde mobilabonnement i STC og som ble dømt til åtte års fengsel på bakgrunn av overvåkingsopplysninger som angivelig må ha blitt utlevert av teleselskapet.

- Denne saken er interessant fordi den synliggjør en veldig stor svakhet i Oljefondets investeringspraksis. Man kan antakelig gjøre veldig mange undersøkelser i andre selskaper i Saudi-Arabia, som Oljefondet investerer i. Det kan ikke være Amnestys oppgave, men Oljefondet må selv sikre at investeringspraksisen er i tråd med fondets etiske retningslinjer, sier hun.

Oljefondet investerte i STC i 2015. Amnesty overleverte dokumentasjon til Oljefondet i fjor om STCs angivelige innblanding i systematisk overvåking. Oljefondet trakk seg ut av selskapet på tampen av fjoråret.

- Lett å være prinsipiell

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener verken Khashoggi-saken, menneskerettighetsbrudd eller krigføring i Jemen er grunnlag for å opphøre salg av forsvarsmateriell eller begrense Oljefondets investeringer i Saudi-Arabia.

- Det er ingen tvil om at Saudi-Arabia er et fundamentalistisk regime. Det er flere handlinger de har gjort den siste tiden som ikke tåler dagens lys i Vesten. Og det som angivelig har skjedd med denne journalisten, er helt spesielt. Men det Norge eksporterer av forsvarsmateriell er helt irrelevant i denne sammenheng, sier Tybring-Gjedde, som er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, til Nettavisen.

- Nå har vi politisert dette Oljefondet ganske betraktelig. Det er lett å være prinsipiell. USA sier de skal se på salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. Samtidig er det store amerikanske selskaper som har sitt hovedkontor i Saudi-Arabia, påpeker han.

Tybring-Gjedde mener det vil være uforsvarlig å opphøre salg av forsvarsmateriell til regimet.

- Det å skremme Saudi-Arabia over til Russland når det gjelder handel av forsvarsmateriell, kan få alvorlige konsekvenser, som det ikke er plass til i en Twitter-melding fra Trump. Man skal være varsom med å ta noen drastiske skritt på grunn av én enkelthendelse. Konsekvensene er så store, sier Tybring-Gjedde som understreker at han ikke er noen tilhenger av det saudiarabiske regimet.

- Norge burde vært mye tøffere

SV-leder Audun Lysbakken uttalte tidligere denne uken til VG at summen av menneskerettighetsbrudd, krigføring i Jemen og Khashoggi-saken må føre til at Norge sender ut et signal og stanser alt salg av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia.

SVs finanspolitiske talsperson sier at partiet også er kritisk til Oljefondets investeringspraksis.

- På generelt grunnlag er det sjelden man utelukker land fra Oljefondet slik modellen er nå. Men jeg mener definitivt at Etikkrådet må se på en del av de investeringene som knytter seg til Saudi-Arabia. Det gjelder både saudiarabiske selskaper, men også våpenselskaper som selger våpen til Saudi-Arabia, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, til Nettavisen.

- Jeg vil si at dette (Khashoggi-saken) føyer seg inn i en rekke av grove eksempler på hvordan regimet opererer. Det er så mange alvorlige hendelser. Dette handler ikke bare om Oljefondets investeringer, men også om norsk utenrikspolitikk og hvordan vi som nasjon reagerer overfor Saudi-Arabia. Vi mener regjeringen burde vært mye tøffere, sier Kaski.

Nettavisen har gjentatte ganger kontaktet Saudi-Arabias ambassade i Oslo, men ambassadøren ønsker ikke å uttale seg om Khashoggi-saken.

Kommentarer til denne saken