Hvis ingenting skjer innen de 60 dagene er omme, vil USA trekke seg fra INF-avtalen, kunngjorde Pompeo da han møtte pressen etter NATOs utenriksministermøte i Brussel tirsdag.

– Det er nå opp til russerne å gjøre de nødvendige endringene. Bare de kan redde denne avtalen, sa han.

INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ble inngått mellom USAs president Ronald Reagen og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Nedrustningsavtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Både NATO og USA påpeker at Russland har brutt avtalen ved å utplassere en ny type raketter, kalt SSC-8.

Les mer: EU: INF-avtalen må reddes

–Alle nødvendige skritt

Det var i oktober at President Donald Trump først varslet at USA vil trekke seg fra avtalen med bakgrunn i at han mener Russland bryter med den. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt at Russerne nå må bevise at de overholder avtalen, og påpeker at NATO vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte seg mot Russlands SSC-8-raketter.

– Vi vil ta alle nødvendige beslutningene for å opprettholde en troverdig avskrekking og et troverdig forsvar, sa Stoltenberg.

Akkurat hvordan er imidlertid et foreløpig åpent spørsmål.

– Men dette spørsmålet er så alvorlig at det bare vil bidra til å øke usikkerheten og spenningen hvis jeg nå skulle begynne å liste opp mulige alternativer, sa han.

Ifølge Eriksen Søreide vil NATO stå overfor en stor diskusjon hvis avtalen bryter sammen.

– At det vil være en vanskelig og krevende situasjon, det tror jeg ikke vi skal underslå i det hele tatt.

Pompeo fastholder at USA vil ønske en russisk kursendring velkommen.

Truer europeiske byer

De nye rakettene, som i Russland går under betegnelsen 9M729, beskrives som billige å bygge og lette å gjemme vekk.

Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel.

– De allierte er enige om at dette rakettsystemet er i strid med INF-avtalen og utgjør en betydelig trussel mot euroatlantisk sikkerhet, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter utenriksministermøtet.

Ifølge ham får Russland nå en siste sjanse til å legge om kursen og begynne å overholde INF-avtalen igjen.

– Men vi må også begynne å forberede oss på en verden uten denne avtalen, advarte Stoltenberg.

Kan utplassere raketter hos allierte

Russland har varslet at om avtalen ikke reddes vil det kunne åpne for et farlig våpenkappløp.

Konstantin Kosatsjev, som leder utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, den russiske nasjonalforsamlingens overhus, har sagt at en vraking av avtalen kan åpne for at mellomdistanseraketter som tidligere var forbudt, utplasseres i Europa. Han har advart om at om det skjer vil Russland peke ut amerikanske raketter som mål for egne våpen, samt at de vil utplassere raketter i allierte land, «hvis nødvendig».

Kosatsjev påpekte at dette er hypotetisk, og at Russland fortsatt håper å redde INF-avtalen.

– Vi jobber aktivt med dem som er forberedt på å arbeide med Russland for å øke presset mot USA for å beholde avtalen.

Ekstra tid

Når de 60 dagene har utløpt, vil USA sette i gang den formelle prosedyren for uttreden av INF. Det vil da gå ytterligere seks måneder før USA offisielt har trådt ut av avtalen.

Pompeo innrømmer at det er påtrykk fra andre allierte som er grunnen til at Russland får 60 dager ekstra på seg før den formelle nedtellingen settes i gang. Etter det NTB kjenner til, skal spesielt Tyskland ha vært opptatt av å gi russerne en ekstra sjanse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener amerikanerne har vært lydhøre overfor sine allierte i Europa.

– Det blir veldig godt mottatt at de nå gir russerne nok en sjanse til å etterleve INF, sier hun til norsk presse i Brussel.

– Men det er umulig i lengden å opprettholde en avtale som bare én av partene overholder.

Les mer: Stoltenberg diskuterte rakettavtale med Putin

Les mer: – Russland vil svare hvis USA utplasserer nye raketter i Europa