Den britiske regjeringen bekreftet tirsdag at landet vil sende panserbrytende ammunisjon til bruk i Challenger 2-stridsvognene til Ukraina, og at denne ammunisjonen inneholder utarmet uran.

Når slik ammunisjon treffer målet, omdannes mye av uranet til støv som tar fyr. Mannskaper om bord i pansrede kjøretøy drepes av splint- og forbrenningsskader.

Utarmet uran er også kjemisk giftig og kan føre til alvorlige skader på nyrer og andre vitale organer. Radioaktiviteten er også kreftfremkallende og blir værende lenge i støv på slagmarken.

President Vladimir Putin advarte tirsdag Storbritannia mot å sende slik ammunisjon til Ukraina.

– Dersom dette skjer, vil Russland måtte svare, gitt at Vesten nå kollektivt begynner å benytte våpen med en kjernefysisk komponent, sa han.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu advarer også britene mot å sende slik ammunisjon til Ukraina.

– Det tas nå et nytt steg, og det blir færre og færre igjen, sa han med henvisning til at faren for bruk av atomvåpen i hans øyne nå er økende.