Granskingen er bestilt av Den katolske kirke i München og er utført av et advokatfirma.

Benedikt var pave fra 2005 til 2013. Før det het han Joseph Ratzinger og var blant annet kardinal og biskop i München og Freising fra 1977 til 1982.

Det er i denne perioden han anklages for å ha unnlatt å gripe inn i fire tilfeller der prester og andre i kirkelige roller begikk overgrep.

Overgrepene fortsatte under hans ledelse, og anklagede fikk lov til å sitte i sine stillinger og posisjoner, heter det i den 1.000 sider lange rapporten fra granskerne.

Sjokk og skam

En talsmann for Ratzinger sier at den nå 94 år gamle tidligere paven gir uttrykk for «sjokk og skam over overgrepene som ble begått mot mindreårige» i kirken.

Ifølge talsmannen Georg Ganswein ble Ratzinger først kjent med rapporten torsdag ettermiddag, og han lover å «vie den nødvendig oppmerksomhet» de kommende dagene.

Ble dømt, fikk fortsette

I to av sakene som er omtalt i rapporten fikk overgripere fortsette sitt virke i kirken, selv om de var dømt, og uten at det ble lagt begrensninger på hva slags oppgaver de kunne ha, ifølge advokat Martin Pusch, som la fra rapporten.

I et tredje tilfelle ansatte bispesetet en person selv om de må ha kjent til at han var dømt for overgrep i utlandet, ifølge rapporten.

I tillegg omfatter granskingen en sak der en prest ble flyttet fra delstaten Nordrhein-Westfalen til Bayern etter å ha blitt anklaget for overgrep. Denne saken har fått mye omtale i tyske medier.

Her skulle sakens hans behandles av kirken selv, men han fikk fortsette i jobben. Granskerne tviler på Ratzingers påstand om at han ikke deltok på et møte der overføringen av presten ble diskutert i 1980. I 1986 ble mannen dømt for overgrep.

Den pensjonerte paven har tidligere avvist at han har gjort noe galt.

Også den sittende erkebiskopen av München er anklaget for unnfallenhet i to saker i rapporten. Han hadde torsdag ettermiddag ikke kommentert saken.

500 ofre

Rapporten omfatter minst 497 ofre i München bispedømme i perioden 1945 til 2019. Minst 235 av kirkens ansatte begikk overgrep, blant dem 173 prester og ni diakoner, ifølge rapporten. Man antar at mange saker aldri er blitt kjent.

40 prester eller andre kirkelige fikk lov å fortsette sitt arbeid i kirken til tross for at de var anklaget for selv å ha utført eller ikke slått ned på overgrep, ifølge granskerne fra advokatfirmaet Westpfahl Spilker Wastl. I 18 tilfeller fikk prestene fortsette selv om de var dømt.

Matteo Bruni, talsmann for Vatikanstaten, sier de ennå ikke kjenner innholdet i rapporten, men at de føler «skam og anger» for overgrep som geistlige har begått mot mindreårige.

En tidligere rapport om overgrep i den tyske katolske kirke fant at det var minst 3.600 ofre fra 1946 til 2014. Over halvparten var under 13 år da overgrepene fant sted og nesten en tredel var altergutter.

Rapporten føyer seg inn i de mange anklagene og rapportene om overgrep som er blitt begått av katolske prester og andre kirkelig ansatte i en lang rekke land.

(©NTB)