Trusler mot politikere fremmes ofte for å påvirke politikken, sa justis- og innenriksminister Morgan Johansson da han presenterte forslagene tirsdag.

– Det finnes spesielle grunner til å se mer alvorlig på slike forbrytelser, understreket han.

Regjeringen vil også skjerpe straffen for trusler mot vitner i rettssaker til minimum ett års fengsel.

I tillegg foreslår den svenske regjeringen å etablere en helt ny kategori lovbrudd: blålyssabotasje. Dette vil omfatte angrep på politi, redningstjeneste og ambulansepersonell.

Grove tilfeller av slike forbrytelser skal kunne straffes med opptil livsvarig fengsel.

Et annet av forslagene dreier seg om rasistiske symboler. Hakekors er allerede forbudt i Sverige, og regjeringen vil vurdere om det bør innføres forbud også mot andre symboler. Et av dem er Tyr-runen, som brukes av nynazister.

(©NTB)