Den foreslåtte resolusjonen har fått støtte fra et flertall av FNs medlemsland. I utkastet blir FNs generalsekretær António Guterres oppfordret til å «integrere klimarelaterte sikkerhetsrisikoer som et sentralt element i konfliktforebyggende strategier».

Niger, som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i desember, har sterkt oppfordret til å vedta resolusjonen.

– Sikkerhetsrådet trenger en integrert og koordinert tilnærming for å nærmere kunne forstå virkningen av klimaendringene, har Nigers president Mohamed Bazoum sagt under et møte i rådet.

Resolusjonen fikk mandag støtte fra 12 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer. India stemte også mot, og Kina avsto fra å stemme.

(©NTB)