Ukraina, FN og Tyrkia har alle sagt at avtalen bør forlenges med 120 dager. Den inneværende avtaleperioden er på 120 dager og går ut lørdag.

Etter at Russland og Ukraina i juli i fjor hver for seg gikk med på en avtale forhandlet fram av FN og Tyrkia, er 22 millioner tonn korn og andre matprodukter eksportert fra ukrainske havner.

Kornavtalen er viktig for å sikre mateksport til blant annet fattige land i Afrika. Ved at store mengder ukrainsk korn når internasjonale markeder, hindres også en kraftig prisstigning.